UngEnergi

UngEnergi

 

UngEnergi er et prosjekt med mål om å bedre forståelsen til VGS-elever om temaet fornybar energi. Prosjektet ble startet i regi av CenSES og en rekke andre aktører. Alt av innhold, design og de fleste animasjonene er laget av elever i videregående skole. Dette er gjort for å gjøre informasjonen på siden mindre teknisk, slik at den blir enklere å forstå. 

Klikk her for å lese mer om UngEnergi

Ungdommer ute på Gløshaugen campus

11 jun 2019