Tidligere arrangement

Tidligere arrangement

 • CenSES workshop på Grønne sertifikater og dekarbonisering av transportsektoren gjennom storstilt elektrifisering, Kjeller, 11 mars 2016
 • SET-Nav Workshop Hybrid Modeling, Trondheim, Nov 2016 

 • Workshop på Grønne sertifikater, 2 november 2015, Kjeller (IFP)
 • Japan Norway Energy Science Week i Tokyo (konferanse), 27 - 29 mai 2015 

 • Fleten, Stein-Erik, Energilagring i fremtidens energisystem, 18 Oktober 2014, NTNU, Trondheim

 • Haugom, Erik, RISKY-RES/PURELEC/ElCarbonRisk, 18-20 Mars 2014, Ilsetra

 • Espegren, Kari, Enerifremskrivning til 2050, 13 Desember 2013, Kjeller (IFP)

 • CenSES framskrivning av energibruk i industri, 14 Januar 2014, Kjeller (IFP)

 • CenSES framskrivning av energibruk til transport, 3 Februar 2014, Kjeller (IFP)

 • CenSES Workshop Energiframskrivninger, 22 Oktober 2013, Kjeller (IFP)

 • Midthun, Kjetil. Energy storage seminar. 21 Oktober 2014, Trondheim