CenSES rapportserie

CenSES rapportserie

 

 • Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry

Vindmøller til havs

Les rapporten her.

 

 • Solskinnslandet Norge: en reise mot 2050

Sol og solcellepanel på tak

Les rapporten her.

Se for deg at du reiser med tidsmaskin til år 2050. Det norske samfunnet som møter deg er gjenkjennelig, men har også trekk som gjør det tydelig for deg at mye har skjedd mens du var på tidsreise. En del bygninger du kjenner godt har forsvunnet, og er erstattet med nye bygg og annet innhold. Bilene du ser rundt deg er uten unntak elektriske, og det er langt flere som sykler og går enn du er vant til. I de fleste nabolag er biloppstillingsplassene tatt i bruk til helt andre ting – man må nå ha spesialtillatelse for å eie personbil i bynære strøk. En av de tingene du legger merke til som er annerledes enn i 2019 er at de fleste bygninger har solcellepaneler enten på taket eller integrert bygningsmaterialene. Elektrisitet fra solceller har blitt en helt sentral del av den norske energimiksen og leverer omtrent 20 TWh hvert eneste år. Med tanke på at Norges kraftproduksjon i dag er på ca. 140 TWh årlig, er dette en betydelig økning. Hvordan skal vi komme dit?

 

 

 

2017

2016

2015

2014

 

2013

 • Eskeland, G. Leadership in Climate Policy: Is there a case for Early Unilateral Unconditional Emission Reductions?. Bergen: Norges Handelshøyskole. Institutt for Foretaksøkonomi 2013 34 s. Discussion Paper(6).
 • Fodstad, M. & Midthun, K. T., Egging, R. G. &Tomasgard, A. A Stochastic Programming Approach for the European Natural Gas Infrastructure Development. A24141. Trondheim: SINTEF Teknologi & samfunn 2013 (ISBN 9788214055870).
 • Morch, A.Z, Graabak, I. & Bakken, B.H.  Comparative analyses of Energy Scenarios: Survey of relevant scenario studies. SINTEF Project memo AN 12.12.42, Version 3, 2013-07-23.
 • Rosenberg, E. & Espegren, K. 2013, Future energy demand – a Norwegian overview, IFE/KR/E-2013/003.
 • Seljom, P. 2013. Modeling an ambitious climate constraint with ETSAP-TIAM, IFE/KR/F-2013/123.
 • Tomasgard, A., Skar, C. & et al. ZEP working group. CO2 Capture and Storage (CCS) - Recommendations for transitional measures to drive deployment in Europe. Brussels: Zero Emission Platform 2013.
 • Weaver, T. & Steen, M. 2013, Rapport: Utviklingstrekk i den norske energiindustrien ZEP Market Economics report November 2013.

 

2012

 • Flasnes, M. 2012. Assessment of a possible use of GCAM for Carbon Leakage studies in the Aluminium industry, Summer Student LinkS project, September 2012.
 • Huertas-Hernando, D. & Seljom P. M. S. 2012. Use of Integrated Assessment Models for Global Policy studies: GCAM & TIAM comparison, Draft Report November 2012.
 • Morch, A.Z. 2012. Comparative analyses of Energy Scenarios: Preliminary survey of relevant scenario studies, SINTEF Project memo, May 2012.
 • Rosenberg, E. & Espegren, K. 2012. Future energy demand – a Norwegian overview, Draft Report, November 2012.

 

2011

Bestilling av rapporter

Bestilling av rapporter

For bestilling av trykte rapporter fra CenSES rapportserie, vennligst send en e-post til censes@ntnu.no

Dette gjelder: