Publikasjoner –Innovasjon og kommersialisering

Forskningsområde 4

Publikasjoner –Innovasjon og kommersialisering


Artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter

Artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter

 

Bøker og kapitler i bøker

Bøker og kapitler i bøker

Bøker

2018

 

Bokkapitler

2018

Bokkapitler 

2016

 • Linnerud, Kristin & Holden, Erling: FNs bærekraftsmål--veike, vage og verdiløse?. Klima. Norsk magasin for klimaforskning 2016 (RELEASE)
 • Linnerud, Kristin (2016): Nei til elsertifikater. Klima. Norsk magasin for klimaforskning 2016 (RELEASE)
 • Linnerud, Kristin (2016): Norsk fornybarpolitikk - tre anbefalinger. Klima. Norsk magasin for klimaforskning 2016 (RELEASE)
 • Santarius, Tilman; Aall, Carlo; Walnum, Hans Jakob: Introduction: Rebound Research in a Warming World. I: Rethinking Climate and Energy Policies: New Perspectives on the Rebound Phenomenon. Springer 2016 ISBN 978-3-319-38805-2. s. 1-17
 • Santarius, Tilman; Walnum, Hans Jakob; Aall, Carlo (2016): Rethinking Climate and Energy Policies: New Perspectives on the Rebound Phenomenon. Springer 2016 (ISBN 978-3-319-38805-2) 294 s. 
 • Santarius, Tilman; Walnum, Hans Jakob; Aall, Carlo: Conclusions: Respecting Rebounds for Sustainability Reasons. I: Rethinking Climate and Energy Policies: New Perspectives on the Rebound Phenomenon. Springer 2016 ISBN 978-3-319-38805-2. s. 287-294
 • Walnum, Hans Jakob; Aall, Carlo. Transportation: Challenges to Curbing Greenhouse Gas Emissions from Road Freight Traffic. I: Rethinking Climate and Energy Policies: New Perspectives on the Rebound Phenomenon. Springer 2016 ISBN 978-3-319-38805-2. s. 243-267
 • Walnum, Hans Jakob; Andrae, Anders. The Internet: Explaining ICT Service Demand in Light of Cloud Computing Technologies. I: Rethinking Climate and Energy Policies: New Perspectives on the Rebound Phenomenon. Springer 2016 ISBN 978-3-319-38805-2. s. 227-243
 • Wicken, Olav, Industrial Diversification Processes and Strategies in an Oil Economy: Norway.in Economic Diversification Policies in Natural Resource Rich Economies. Routledge 2016 

2015

 • Bjornali, E.S. and Ellingsen, A. (2015), Exploring antecedents and impact of board effectiveness in clean-tech enterprises. In: L. Gnan, A. Hinna and F. Monteduro (eds.). Contingency, behavioural and evolutionary perspectives on public and non-profit governance. Emerald book series – Studies in Public and Non-Profit Governance- volume 4, 31-56. ISSN: 2051-6630

2014

 • Holden, E., Linnerud, K. (2014), The Unmanageable Leisure-time Travel. In Hickman, R., Bonilla, D. Givoni, M. and, Banister, D. (Eds.) International Handbook on Transport and Development. Cheltenham, Edward Elgar.

Bøker

2013

 • Andersen, Otto. (2013), Unintended Consequences of renewable energy- problems to be solved. Springer ISBN 978-1-4471-5532-4 94s.

Bokkapitler

2013

 • Hansen, G.H. (2013), New renewable energy and the Norwegian policy triangle. In Rusten, G. Potthoff, K., Sangholt, L. (Eds.) Norway : nature industry and society. Bergen, Fagbokforlaget: 139-156.
 • Walnum, H.J. (2013), The rebound effect. The concept and some examples from ICT. Workshop - Energy use and cloud computing, Vestlandsforskning, Sogndal, 10 June 2013. 
 • Weaver, T. J. (2013), Firm level motivations and barriers for initiating sustainability transitions in the Norwegian energy system. Proceedings 3rd Asian Conference on Sustainability, Energy, and the Environment 2013:  711-723.

2012

 • Holden, E. (2012), Ecological footprint. In Smith, S.J. et al. (Eds.) International Encyclopedia of Housing and Home. Oxford, Elsevier: 6-11.
 • Holden, E., Linnerud, K. (2012), Housing and sustainable transport. In In Smith, S.J. et al. (Eds.) International Encyclopedia of Housing and Home. Oxford, Elsevier: 294-300.

2011

 • Hanson, J., Kasa, S., Wicken, O. (2011), Politikk for den store transformasjonen. In Hanson. J., Kasa, S., Wicken, O. (Eds.) Energirikdommens paradokser - Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling. Oslo, Universitetsforlaget: 233-244.

Rapporter

Rapporter

2015

 • Carlo Aall, Marta Baltruszewicz, Kyrre Groven, Anders-Johan Almås og Frode Vagstad (2015).,Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? Hvordan vurdere kostnader ved forebygging opp mot gjenoppbygging av fysisk infrastruktur ved naturskade og klimaendringer?  Vestlandsforskingsrapport nr. 4/2015 Vestlandsforsking,  Sogndal 
 • Normann, H. E., & Hanson, J. (2015), Exploiting global renewable energy growth, UiO Desember 2015
 • Steen, Markus; Lamvik, Gunnar Martin (2015), Fagarbeiderkompetanse i olje og gassindustrien – overførbar til andre næringer?. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2015 (ISBN 978- 82-14-05956-4), 23 sider
 • Walnum, H.J., Hille, J., Aall, C. (2015), Driver and response model for Norwegian Road Freight Transport in the period 1993-2013. Vestlandsforskningsrapport nr. 5/2015

 

2013

 • Weaver, T. & Steen, M. (2013), Rapport: Utviklingstrekk i den norske energiindustrien ZEP Market Economics report November 2013.

2012

 • Hansen, G. H., Steen, M. (2012), Rapport, Norsk Klimastiftelse Bergen.

2011

 • Gjerald, O.I. (2011), Aktørnettverkteori (ANT) som metodisk og teoretisk inngang i en studie av ikke-teknologiske barrierer for utvikling, produksjon og bruk av ny fornybar energi? Essay i Science and technology studies (STS) ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO
 • Hansen, G. H., Steen, M. (2011), Vindkraft til havs. Teknologi- og industriutvikling fra et norsk bedriftsperspektiv, Trondheim: CenSES (ISBN 978-82-93198-00-0) 24 pages.