Økonomisk analyse

Forskningsområde 3

Økonomisk analyse

Forskningsområde 3 benytter økonomisk teori for å studere insentivmekanismer som skal fremme bærekraftig energibruk og -produksjon.

Leder: Gunnar Eskeland (NHH)

Illustrasjonsfoto for forskningsområde 3 av grønn-økonomi

Beskrivelse:

Forskningsområdet anvender økonomisk teori for å undersøke hvordan markeds- og prismekanismer, politiske forholdsregler og reguleringsprinsipper kan være og utformes for å fremme effektiv og miljømessig bærekraftig energibruk og produksjon. Området undersøker også regionale og urbane effekter av økonomi og miljøpolitikk.

Forskningspartnere: 

NHH, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), SINTEF, Vestlandsforskning (VF)

 

Arbeidspakker:

3.1 Kraftmarkedsdesign og økonomiske insentiver

Denne arbeidspakken drøfter hvordan pris- og markedsmekanismer kan bli utformet slik at økonomisk og miljøeffektivitet fremmes i kraftmarkeder som står ovenfor utfordringer som økt andel av varierende fornybar energi og mer behov for balanseringstjenester. Fokuset er på insentiver og signaler av enkelte mekanismer og deres samspill.

Kontakt: Endre Bjørndal (NHH)

3.2 Nasjonale rammevilkår: regulering, insentiver og effektivitet

Arbeidspakken analyserer virkemidler som skatter, subsidier og regulering fra et økonomisk ståsted. Fokuset er på målsettinger og konkrete virkemidler, og tar i betraktning dynamikk og samspill i Europa og globalt. Videre analyseres norsk og europeisk klimapolitikk i sammenheng med ikke-global deltakelse. Hensikten er å undersøke effekten av nasjonale kostnader og gevinster, men også lederskapets rolle, forming av forventninger og hvordan forventninger påvirker FoU.

Kontakt: Gunnar Eskeland (NHH)

3.3 Regionaløkonomiske konsekvenser av energipolitikken

Arbeidspakke 3.3 analyserer virkemidlenes effekter og framtidig utvikling i en regionaløkonomisk kontekst. Viktige spørsmål som tas opp i arbeidspakken er blant annet geografisk fordeling av produksjon og forbruk av energi, mobilitet og bymiljø. Sentralt i arbeidet er en økonomisk modell koblet mot energisystemmodeller.

Kontakt: Gunnar Eskeland (NHH)