CenSES ledergruppe

CenSES ledergruppe

Leder

Asgeir Tomasgard (NTNU)


Nestleder

Marianne Ryghaug (NTNU)


FO 1 leder

Tomas Moe Skjølsvold (NTNU)


FO 2 leder

Kari Aamodt Espegren, (IFE)


FO 3 leder

Gunnar Eskeland (NHH)


FO 4 leder

Roger Sørheim (NTNU)


FO 5 leder

Stefan Jaehnert (SINTEF Energi)


Ledergruppemedlem

Erling Holden (HVL)


Ledergruppemedlem

Olav Wicken (Universitetet i Oslo)


Ledergruppemedlem

Hans Jacob Walnum (Vestlandsforsking)


Ledergruppemedlem

Anders Hammer Strømman (NTNU)