Prosumenters rolle i det framtidige energisystemet

Kick-off: CenSES Brukercase

Prosumenters rolle i det framtidige energisystemet


Illustrasjonsfoto

Illustrasjon: Pixabay

CenSES brukercase om prosumers

CenSES brukercase om prosumers

Torsdag 5. oktober kl. 10-16 inviterer SINTEF Energi til kick-off møte for CENSES brukercaset "Prosumenters rolle i det framtidige energisystemet". Møtet arrangeres i hos SINTEF Energi, Sem Sælands vei 11, Trondheim.  

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger

For et moderne samfunn er det avgjørende å ha en stabil kraftforsyning. Dette er reflektert både gjennom lovgivning og den institusjonelle organiseringen av kraftmarkedet. En rekke problemstillinger blir derfor aktuelle ved fremveksten en ny rolle – prosumers, f.eks.: 

 • Hva mener vi med begrepet prosumer, ut over at en har både forbruk og produksjon? Må en være fleksibel, og evt. mate tilbake på nettet tidvis?
 • Hvordan kan jeg bli en prosumer? Hva er teknologien og praktiske organisering?
 • Finnes det politiske målsettinger? Hva er i så fall motivasjonen og virkemidlene?
 • Hva er potensialet og kostnadseffektiviteten for aktuelle teknologiske løsninger?
 • Gir dagens prisstrukturer riktige prissignaler til prosumers? Bør en bruke priser eller reguleringer for evt. å fremme lokale løsninger? 
 • Hva motiverer dagens prosumers, og hvilke forretningsmuligheter finnes ved fremveksten av prosumers?
 • Hvordan påvirkes driften av det elektriske nettet? Kan en spare nettinvesteringer?
 • Hvordan vil prisene for elektrisk strøm og balansetjenester påvirkes?

Formål med møtet

Formål med møtet

På møtet skal vi dele og kartlegge kunnskap og erfaringer om prosumers, blant både bruker- og forskningspartnere. Basert på dette diskuterer vi ønsket og mulig innhold i CenSES "position paper". Målsettingen er å etablere en første skisse til struktur, med bidragsytere på ulike tema. 

Du inviteres til å dele synspunkter eller kunnskap i et innledningsforedrag - ta kontakt med ove.wolfgang@sintef.no (tlf: 92468187) om dette.  

Detaljert program lages etterhvert basert på tilbakemeldinger. 


Kontakt

Kontakt

SINTEF: Ove Wolfgang

Ove Wolfgang, forsker ved SINTEF Energi

Ove.Wolfgang@sintef.no


Program for dagen

Program for dagen

 • 10:00 Velkommen og innledning – mål for dagen
Ove Wolfgang, SINTEF
 
Christian Skar, NTNU
 
Matthias Hofman, Statnett
 
11:00 Pause
 
Karen Byskov Lindberg, NVE
 
Tomas Moe Skjølsvold, KULT
 
12:00 Lunsj
 
 • 12:40 Gruppearbeid: 
 1. Hva mener vi med begrepet prosument? 
 2. Hva bør vårt position paper om prosumenter inneholde? 
 
13:40 Presentasjon av gruppearbeid
 
14:10 Pause
 
14:30 Diskusjon: Innhold i "position paper", og aktuelle bidragsytere
 
15:55 Kort oppsummering, og veien videre
 
16:00 Slutt