FA 1 - Forside

Forskningsområde 1
Foto fra stortinget, illustrasjonsfoto for Forskningsområdet 1

Politikkutforming og overgangsstrategier

Forskningsområde 1 undersøker hvordan statlige politiske strategier og instrumenter kan utformes for å fremme bærekraftige energisystemer og skape konkurransefortrinn for lavutslippsteknologier.


FA 2 - Forside

Forskningsområde 2
Fotografi av kystlandskap med vindmøller i horisonten, illustrasjonsfoto for forskningsområdet 2

Energisystemer og - markeder

Forskningsområde 2 benytter likevekts- og optimeringsmodeller for å analysere rammevilkår for framtidens energisystemer.
 


FA 3 - Forside

Forskningsområde 3
Fotografi av mynter stablet med grønn plante som vokser på toppen, illustrasjonsfoto for forskningsområde 3

Økonomisk analyse

Forskningsområde 3 benytter økonomisk teori for å studere insentivmekanismer som skal fremme bærekraftig energibruk og -produksjon.


RA 4 - Forside

Forskningsområde 4
Fotografi av en åkereng med solcellepaneler, illustrasjonsfoto for forskningsområde 4

Innovasjon og kommersialisering

Forskningsområde 4 undersøker utviklingen av innovasjons- og kommersialiseringsprosesser på bedrifts-, prosjekt- og systemnivå.


FA 5 - Forside

Forskningsområde 5
Photo: iStockphoto.com

Scenarioutvikling

Forskningsområde 5 skaffer scenariostyrt kunnskap og analyser som skal bistå med utvikling og evaluering av bærekraftige energistrategier.