Scenarioutvikling FO5

Forskningsområde 5

Scenarioutvikling

- Forskere

Leder forskningsområde 5:

Stefan Jaehnert, SINTEF Energy

Forskere:

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt: