Forskere

Forskningsområde 4

Innovasjon og kommersialisering

- Forskere

Leder forskningsområde 4:

Roger Sørheim, NTNU

Forskere:

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt: