Økonomisk analyse

Forskningsområde 3

Økonomisk analyse

- Forskere

Leder forskningsområde 3:

Gunnar Eskeland, NHH

Forskere

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt: