Presentasjoner

Presentasjoner

2016

 • "Espegren, Kari Aamodt; Remme, Uwe; Lind, Arne; Koljonen, Tiina; Lindroos, Tomi. 
 • Analysis of Urban Energy in the Nordic Region. International Assosiation for Energy Economics; 2016-06-19 - 2016-06-22. IFE "
 • Espegren, Kari, Lind, Arne. “The Use of Bottom-up Optimisation Models in Different Modes for Analysing the Transition to Sustainable Urban Areas”, International Energy Workshop, Cork, 1-3. June 2016
 • Espegren, Kari, Remme, Uwe,  Lind, Arne, Koljonen, Tiina &  Lindroos, Tomi. “Analysis of Urban Energy in the Nordic Region”, International Assosiation for Energy Economics, Bergen, 19-22. June 2016
 • Fleten, Stein-Erik: Bidding of hydroelectric power into short-term markets. Energy Research Workshop Disentis 2016; 2016-01-27 - 2016-01-29
 • Lind, Arne, Espegren, Kari. “The Use of Bottom-up Optimisation Models in Different Modes for Analysing the Transition to Low Carbon Urban Areas”, CIENS Urban Conference, Smart and green cities – for whom? 13. October 2016, CIENS, Oslo
 • Lind, Arne, Rosenberg, Eva. “Implications of Limited Foresight on Wind Park Investments in Norway”,  wholeSEM Conference UCL London UK, 28-29. April 2016
 • "Lind, Arne; Espegren, Kari Aamodt. 
 • The Use of Bottom-up Optimisation Models in Different Modes for Analysing the Transition to Low Carbon Urban Areas. CIENS Urban Conference, Smart and green cities – for whom?; 2016-10-13 - 2016-10-13. IFE "
 • "Lind, Arne; Rosenberg, Eva. Implications of Limited Foresight on Wind Park Investments in Norway. wholeSEM Conference UCL; 2016-04-28 - 2016-04-29. IFE "
 • Lindberg, Karen Byskov; Dyrendahl, Tore; Doorman, Gerard L.; Korpås, Magnus; Øyslebø, Eirik; Endresen, Harald; Skotland, Christer Heen: Large scale introduction of Zero Energy Buildings in the Nordic Power System. 13th International Conference on the European Energy Market; 2016-06-06 - 2016-06-09
 • Lindberg, Karen Byskov; Seljom, Pernille Merethe; Tomasgard, Asgeir; Doorman, Gerard L.; Sartori, Igor: Cost-optimal integration of ZEBs in the Scandinavian Energy System. 39th IAEE International Conference on Energy: Expectations and Uncertainty; 2016-06-19 - 2016-06-22
 • Linnerud, Kristin (2016): Bør vi fortsette med elsertifikater etter 2020? Innlegg på frokostseminar med tittel: Støtte til norsk fornybar energi -- en god klimastrategi etter 2020? 15.03.16 - 15.03.16 (RELEASE)
 • Linnerud, Kristin (2016): Gir fornybarstøtte lønnsomme investeringer - og er det bra for klima?. Innlegg på 'Energiseminaret 2016', et årlig heldagsseminar arrangert av studenter ved HiB.; 2016-03-16 - 2016-03-16 (RELEASE)
 • Linnerud, Kristin (2016): Snubletråder for fornybarpolitikken: usikker politikk og uregulerbar kraft. Innlegg/paneldebatt på sesjonen 'Fremtidens fornybarpolitikk' på Arendalsuka; 2016-08-16 - 2016-08-16 (RELEASE)
 • Linnerud, Kristin (2016): Tradable green certificates and feed-in tariffs: protection against price and policy risk. Presented on: Real Options. Theory meets practise. 20th annual international conference. Oslo and Trondheim 15.06.16 - 18.06.16 (RELEASE)
 • Linnerud, Kristin (2016): Tradable Green Certificates vs. Feed-in Tariffs: A note on risk. Presented on: the 39th International IAEE conference; 2016-06-19 - 2016-06-22 (RELEASE)
 • R. Egging, Pichler, Ø Kalvø‎, T Walle-Hansen, Risk aversion in imperfect natural gas market - Shale gas investment in Poland and Ukraine. Presented at INFORMS, Nashville, TN, USA, 
 • Skar, Christian. Kvantifisering av scenarioer: Erfaringer fra prosjektet LinkS og mulige datakilder. CenSES scenarioworkshop; 2016-09-20 - 2016-09-20
 • Skar, Christian. Modeling low carbon scenarios for the European power sector. Presentasjon hos Statoil; 2016-02-16 - 2016-02-16
 • Skar, Christian. Transmission expansion and energy storage in future energy systems in Nordic countries: Benefits and challenges. Forelesning i FORN240: Energidistribusjon- og -lagringssystemer; 2016-11-14 - 2016-11-14
 • Skar, Christian; Tomasgard, Asgeir. Modeling energy and climate policy using multihorizon stochastic programming. Optimization and Equilibrium in Energy Economics; 2016-01-11 - 2016-11-15
 • Skar, Christian; Tomasgard, Asgeir; Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Doorman, Gerard Lodewijk. Large scale power system investment planning using multi-horizon stochastic programming. XIV International Conference on Stochastic Programming; 2016-06-25 - 2016-07-01
 • Tomasgard, A: "Europeisk klima- og energipolitikk:Hvordan påvirkes kraftmarkedene?» Trondheim Næringsforening, 15.9.16
 • Tomasgard, A: Carbon capture and storage in the European power sector, CICERO lunchforedrag , 13.4.2016
 • Tomasgard, A: Grønne sertifikater, fordelingseffekter og økonomiske effekter i en likevektsmodell? 14.4 CREE model forum14.4.2016. 
 • Tomasgard, Asgeir: A stochastic complementarity model for modeling energy and climate policy, ICSP XIV, Buzios, July, 2016.
 • Tomasgard, Asgeir: Analyzing European Climate And Energy Policy Using Multi Horizon Stochastic Optimization,  PhD workshop Oppdal, March 2016. 
 • Tomasgard, Asgeir: Analyzing European Climate And Energy Policy Using Stochastic Optimization, INFORMS International conference, Nashville, November 2016.
 • Tomasgard, Asgeir: Challenges in Energy system integration, Kick-off seminar, advisory board,  Centre for Energy System Integration, Newcastle, October, 2016. 
 • Tomasgard, Asgeir: Modelling energy and climate policy using multi-horizon stochastic programming, Plenary,  Computational Managemenet Sicence 2016, Salamanca, 2016.
 • Tomasgard, Asgeir: National Circumstances and Challenges to Mitigation- Key forcing factors in Norway; Implications of Paris Workshop, University of Maryland, May 2016. 
 • Tomasgard, Asgeir: Naturgassens rolle i Europas framtidige kraftsystem, VISTA-dagen, Det norske vitenskaps-akademi, November 2016. 
 • Tomasgard, Asgeir: Slik kan vi nå lågutsleppssamfunnet, Inivitert plenary foredrag, Kraft i vest konferansen, Sandane, September 2016.  
 • "Tomasgard, Asgeir: The future of energy Production and distribution : The future grid, NorRen summer school, Sogndal, 2016.
 • Tomasgard, Asgeir: The Role of Transmission and Storage in the European Energy System Towards 2030 and 2050, IAEE International Conference, Bergen, June 2016. 
 • Tomasgard, Asgeir: Towards a Zero Emission Power System in 2050, Energy Transitions 2016, workshop, NTNU, Trondheim, October 2016.
 • Tomasgard. A: Modeling low carbon scenarios for the European power sector, 4 CREE model forum14.4.2016. 
 • Tomasgard: Asgeir: Energi og klima – politikkens store utfordring, CenSES årskonferanse 2016.
 • Weaver, Tyson. Fornybar energi og regionalt verdiskaping. Innovasjonsfrokost: Fornybar energi; 2016-10-06 - 2016-10-06

 

2015

 • Espegren, Kari, Energiframskrivning mot 2050, Norges Energidager, 15-16.oktober 2015, Oslo
 • Fleten, Stein-Erik (2015). CenSES eksisterende prosjekter. Møte hos BKK; 8 April
 • Fleten, Stein-Erik. CenSES eksisterende prosjekter. Møte hos BKK; 2015-04-08 - 2015-04-08 NTNU
 • Lindberg, Karen Byskov (2015). Vil ZEB-bygg sprenge nettet? Effektprofil for fremtidens bygg. CenSES Annual Conference 2015. Oslo, 3-4 December
 • Midthun, Kjetil, Perz-Valdes, gerado & Tomasgard, Asgeir (2015). ZEP-studie av kostnadseffektiv reduksjon av CO2-utslip i Europa. CenSES Annual Conference 2015. Oslo, 3-4 December
 • Ottesen, Stig Ødegaard (2015). Effektutfordringer i distribusjonsnettet. Tradisjonelle og innovative tilnærminger. CenSES Annual Conference 2015. Oslo, 3-4 December
 • Seljom, Pernille & Tomasgard, Asgeir (2015). Norsk-svenske scenarioanalyser mot 2050. CenSES Annual Conference 2015. Oslo, 3-4 December
 • Seljom, Pernille, Norsk-svenske scenarioanalyser mot 2050, CenSES årskonferanse 3-4.desember 2015
 • Tomasgard, Asgeir (2015).  Erfaringer med FME-ordningen, Energiforskningskonferansen, Oslo, Mai 2015
 • Tomasgard, Asgeir (2015).  Fornybar energi og Europeisk klimapolitikk, Seminar, Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, November 13, 2015.
 • Tomasgard, Asgeir (2015).  Hvordan påvirker Europa sin klimapolitikk energisystemet, Møte i Norsges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), Trondheim, November 10, 2015
 • Tomasgard, Asgeir (2015).  Stochastic modelling of short-term uncertainty in TIMES - A case study of wind power in Denmark, Computational Management Science conference, Prague
 • Tomasgard, Asgeir (2015). Energi og klima – politikkens store utfordring. CenSES Annual Conference 2015. Oslo, 3-4 December
 • Ulleberg, Ø., Espegren, K., Kirkengen, M. (2015). Distributed Hydrogen Production for Marine Applications, Hydrogen Power Theoretical and Engineering Solutions International Symposium 2015, Toledo, Spain, 6.-9. September 2015. 

 

2014

2013

2012

2011