Publikasjoner – Politikkutforming og overgangsstrategier

Forskningsområde 1

Publikasjoner – Politikkutforming og overgangsstrategier


Artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter

Artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter

 

 

Bøker og kapitler i bøker

Bøker og kapitler i bøker

Bokkapitler

2017

 • Skjølsvold, Tomas Moe (2017). Mot fornybare og distribuerte energisystemer: muligheter og utfordringer. I Jomisko, Robert Lorenzo Mal; Tønnesen, Tone (eds.): Grønn ingeniørkunst.  Kapittel 4, kommentar. S. 40-41.

 

2016

 • Aune, Margrethe; Støa, Eli: Second homes in Norway – Multiple Homes and Patterns in Distributes Ways of Residing. I: Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 ISBN 9781472426079. s. 57-76
 • Korsnes, Marius (2016): Kinas grønne revolusjon. Hva skjer på klima- og energifeltet i Kina - og hvorfor? i Kina tar vinden i bruk. S 58-63.
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. Climate Change Communication in Norway. I: Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. Oxford University Press 2016 ISBN 9780190228620. NTNU 
 • Sørensen, Knut Holtan: Innovasjonspolitikk og nyskapningspraksiser. I: Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49021-5. s. 112-138

 

2015

 • Karlstrøm, Henrik (2015), Implementing large-scale energy efficiency measures. The case of Finnfjord AS. International Energy Agency Demand-Side Management Task XXIV 2015, 16 pages.
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe (2015), The Global Warming of Climate Science: Climategate and the Construction of Scientific Facts. In Mike Hulme (ed.) Climates and Cultures. Sage Publications 2015, ISBN 9781473904521

Bøker

2013

 • Næss, R. & Solli, J. (2013), Klimakunnskap og klimatilpasning. Hvordan drives klimatilpasning? Trondheim: Akademika forlag, ISBN 978- 82-321-0307-2.

 

Bokkapitler

2013

 • Karlstrøm, H., Ryghaug, M. & Sørensen, K. H. (2013), Towards a new national policy for promoting energy efficiency in Norway. I: Rethink, renew, restart. ECEEE Summer Study Proceedings. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2013 ISBN 978-91-980482-3-0: 537-546
 • Skjølsvold, T. M., Ryghaug, M. & Dugstad, J. (2013), Building on Norway's Energy Goldmine: Policies for Expertise, Export, and Market Efficiencies. In Michalena, E. & Hills, J. M. (Eds.) Renewable Energy Governance: Complexities and Challenges. Series: Lecture Notes in Energy, vol. 23. Springer 2013 ISBN 978-1- 4471-5594-2: 337-349.

 

2012

 • Ryghaug, M. & Næss, R. (2012), Climate change politics and everyday life. In A. Carvalho & T Peterson (eds.) Climate Change Politics: Communication and Public Engagement. New York: Cambria Press: 31-58.

 

2011

 • Aune, M., Ryghaug, M., Godbolt,  Å. L. (2011), Comfort, consciousness and costs – transitions in Norwegian energy culture 1991-2010. In Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. Summer Study Proceedings. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), ISBN 978-91-633-4455-8: 205-215.
 • Swensen, E. (2011), Kapittel 1: Informasjon til befolkningen, I: Statusrapport for norsk klimapolitikk 2011, BI, s. 15-20.

Rapporter

Rapporter

2017

 • Korsnes, M. & Sørensen, K. H. Striving for a Norwegian Low Emission Society post 2050: Three scenarios. CenSES rapport 1/2017. Trondheim: NTNU, CenSES.
 • Sørensen, Knut Holtan (2017). Virker de? Virkemidler for energieffektivisering med vekt på bygninger. Trondheim, CenSES, 20 sider.                                                           
 • Throndsen, William, Skjølsvold, Tomas Moe, Koksvik, Gitte, Ryghaug, Marianne (2017). Case study report Norway - Findings from case studies of PV Pilot Trøndelag, Smart Energi Hvaler and Asko Midt-Norge. MATCH project, 33 sider.

2016

 • Korsnes, Marius & Sørensen, Knut H: Scenarios for the Norwegian Low Emission Society post 2050. Three different (Nor)ways to reach a low emission society in 2050 and beyond.  ENOVA Trondheim. 2016.

2015

 • Karlstrøm, H. 2015. Implementing large-scale energy efficiency measures. The case of Finnfjord AS. International Energy Agency Demand-Side Management Task XXIV 2015 16 s.

2014

 • Karlstrøm, H. (2014), Implementing large-scale energy efficiency measures. The case of Finnfjord AS. International Energy Agency Demand-Side Management Task XXIV 
 • Korsnes, M. (2014), China's Offshore Wind Industry 2014. CenSES rapport 1/2014. Trondheim: NTNU, CenSES
 • Korsnes, M. (2014). China's Offshore Wind Industry. Science Meets Industry - Offshore Wind. NTNU
 • Ryghaug, M., Hepsø, V. (2014), Understanding technology qualification and development as a game of “Snakes and ladders”?. Social construction of technology coming of age: new challenges and opportunities ahead; 2014-06-03 - 2014-06-05 NTNU 

2011

 • Swensen, E. (2011), Kapittel 1: Informasjon til befolkningen, I: Statusrapport for norsk klimapolitikk 2011, BI, s. 15-20.