Politikkutforming og overgangsstrategier

Forskningsområde 1

Politikkutforming og overgangsstrategier

- Forskere

Leder forskningsområde 1:

Tomas Moe Skjølsvold, NTNU

Forskere:

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt: