CenSES Rundebordskonferanse 17. oktober 2018

CenSES Rundebordskonferanse 17. oktober 2018

Pixabay

Invitasjon til CenSES Rundebordskonferanse om "Forskningsstrategi"

Invitasjon til CenSES Rundebordskonferanse om "Forskningsstrategi"

- De viktigste områdene for samfunnsforskningen innenfor energi og klima de neste 10 år

FME CenSES planlegger den 17. oktober kl 10-16 en rundebordskonferanse med ca 45 deltakere på Hotell Bristol i Oslo. Målet er å skape god dialog rundt sentrale forskningsutfordringer i grenseflaten mellom teknologi og samfunnsvitenskap for den neste 10-års perioden. Dette vil være svært viktig informasjon for CenSES forskningspartnere, men vi håper også at dagen vil bli nyttig for alle deltakere.  

Bakteppet er at CenSES med partnere i perioden 2008-2018 har hatt et forskningsbudsjett på ca. 500 mill. og så langt utdannet 40-50 PhD og post doc i senteret, og i tilknyttede prosjekt. Vi arbeider nå med prioriteringer for neste 10-års periode i vårt strategiarbeid. 

Deltakere vil, i tillegg til CenSES ledergruppen, være spesielt inviterte representanter fra næringsliv og forvaltning, både fra CenSES partnere og andre relevante. Formatet vil være innledninger fra industri, næringsliv, forvaltning, med diskusjon i grupper og plenum. 


Eksempler på tema

Eksempler på tema

 • Drivere for endringer i energisektoren

Hva er de viktigste driverne for endringene vi ser i energisektoren? Hvordan påvirker disse behovet for omstillinger i industri og næringsliv? Hva kan samfunnsforskningen bidra med?

 • Verdiskaping og velferd

Grønn vekst og verdiskaping: Hva skal vi leve av etter oljen? Hvordan skal energisektoren ta del i verdiskapning innenfor den nye teknologien? Hvilke utfordringer er der frem mot 2050? Hvordan bidra til økt verdiskaping og velferd, og hvordan gjøre verdiskapningen ansvarlig? Hva er samfunnsforskningens rolle? 

 • Transport og mobilitet

For å nå klimamålene trengs store utslippskutt i transportsektoren. Dette fordrer ny teknologi, politikk og sosio-kulturelle endringer. Mobilitet i industri, hverdagsliv og arbeidsliv må ses i sammenheng. Hvor går vi de neste 10 årene? Hva er Norges rolle i verden? Hva trengs for å bli utslippsfri innen 2050? Hvilke forskningsutfordringer står vi ovenfor?  

 • Aktive konsumenter, forbruk og lokal produksjon 

Forbrukssiden er og blir stadig viktigere i energisystemet, og formes i stor grad av sosio-kulturelle, politiske og økonomiske forhold. Det gjør det viktig å forstå forbrukerne, hva man legger i aktive konsumenter og konsekvensene av mer smarte og distribuerte energisystem. Viktige faktorer er demokratisk deltakelse, inkludering/ekskludering, innovasjon, samspillet med transport og industri, nye forretningsmodeller og markedsdesign. Hva betyr endringene for bruken og verdien av norske ressurser? Hvordan kan samfunnsforskere bidra for å belyse og løse utfordringene på området?


Innledere

Innledere

 • Nils Kristian Nakstad, Adm. dir, Enova
 • Anne Jorunn Aas, Styreleder, Energix
 • Jan Bråten, Spesialrådgiver, Statnett
 • Per Ivar Karstad, Project Manager, Statoil
 • Helle Brit Mostad, Advisor, Statoil
 • Christine Tørklep, Key Account Manager, Norsk Gjenvinning
 • Knut H. H. Johansen, CEO, ESmartSystems
 • Lasse Torgersen, Seksjonssjef, Norsk Hydro
 • Andreas K. Enge, Avdelingsdirektør, AtB
 • Geir Nysetvold, Executive Vice President, Powel
 • Innledning fra Statkraft (mer detaljer kommer)

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Formatet på konferansedagen er en mix av innledninger og diskusjon. Vi har ikke et programfestet innhold for dagen. I stedet legger vi opp til diskusjon og dialog rundt sentrale forskningsutfordringer i grenseflaten mellom teknologi og samfunnsvitenskap for den neste 10-års perioden. Eksemplene på tema på denne siden er ment som føringer, men andre forslag til tema blir også satt pris på. 

Deltakelse er gratis. Fly og hotell bestilles på egenhånd. Adresse til hotellet er: Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo.
Hotellrom kan fås ved å kontakte hotellet på epost: post@bristol.no

Møtelokalet vårt tar 42 stk denne dagen så påmelding skjer etter førstemann-til-mølla prinsippet.

Vel møtt!