CenSES-samling 24. august for brukerpartnere og forskere 2017

Arrangement

CenSES-samling 24. august for brukerpartnere og forskere 2017


CenSES-samling 24. august for brukerpartnere og forskere

Arrangement
Ann-Mari Løberg Knutsen (BKK) holder innlegg om "Kraftbransjen – mer enn kun en innsatsfaktor"

Program og presentasjoner

Program og presentasjoner

 

Sesjon 1: Brukercase «Prosumenters rolle i framtidens energisystem»

- Ordstyrer: Ove Wolfgang, SINTEF Energi
 

Sesjon 2: Brukercase «Fossilfri mobilitet i byene»

- Ordstyrer Hans Jakob Walnum, Vestlandsforsking
 

Sesjon 3: Brukercase «Grønn fabrikk: Samspillet mellom industriell verdiskaping, kraftproduksjon og kraftutveksling med Europa» 

- Ordstyrer: Kjetil Midthun, SINTEF Teknologi og Samfunn.
 

Sesjon 4: Brukercase «Verdikjeden for hydrogen»

- Ordstyrer: Kari Espegren, IFE
 

Tema

Tema

  • Erfaringer fra første runde med teknologi-FME: Hvordan skape innovasjon fra forskning
  • Brukercase 1: Elektrifisering av transport – rollen til de store byene
  • Brukercase 2: Grønn fabrikk: Samspillet mellom industriell verdiskaping, kraftproduksjon og kraftutveksling med Europa.
  • Brukercase 3: Verdikjeder for hydrogen
  • Brukercase 4: Prosumenters rolle i framtidens energisystem

Program og deltakerliste