CenSES i media

CenSES i media

Innlegg i media fra forskere tilknyttet CenSES

Innlegg i media fra forskere tilknyttet CenSES

 

 

Øvrig omtale i media

Innlegg i media fra forskere tilknyttet CenSES
 

 

Øvrig omtale i media

Innlegg i media fra forskere tilknyttet CenSES

 

 

Øvrig omtale i media

Innlegg i media fra forskere tilknyttet CenSES

 

 

 

Øvrig omtale i media

Innlegg i media fra forskere tilknyttet CenSES

 

 • Eskeland, G. (2013). Elbilstøtten skal nok ned. Dagens Næringsliv, 21. september 
 • Steen, M., Weaver, T., Omstillingen bør starte nå, Stavanger Aftenblad, 10.12.13.
 • Holden, E., Store Forventninger, Firda, 06.11.13
 • Fagerholm, T. (2013). Norway May Boost Hydro Output 12% by 2020, Survey Shows, Bloomberg, 01. februar


Øvrig omtale i media

 • Eskeland, G. (2013). Elbilstøtten skal nok ned. Dagens Næringsliv, 21. september 
 • Holden, E., Store Forventninger, Firda, 06.11.13
 • Fagerholm, T. (2013). Norway May Boost Hydro Output 12% by 2020, Survey Shows, Bloomberg, 01. februar

Innlegg i media fra forskere tilknyttet CenSES

 

 • Eskeland, G. , Halvelektrisk er helbra, Dagens Næringsliv, 13.10.12 (også på forskning.no)
 • Eskeland, G. og Bjerksund, P., På den lille manns bekostning, Dagens Næringsliv, april 2012
 • Eskeland, G., Europa blir ikke sentralisert, Dagens Næringsliv,  juli 2012
 • Eskeland, G., Norge som klimaveiviser, Dagens Næringsliv, 03.04.12
 • Eskeland, G., Syndere, tollere og ystere, Dagens Næringsliv 20.10.12
 • Eskeland, G., Vi må prøve å trå riktig, Bergens Tidende, 17.04.12
 • Hansen, G. H., Steen, M. & Kvisvik, B, Den nye oljen. Dagens Næringsliv 27.11.12
 • Hertwich, E. G, Lien, M. Internet på tomgang. Morgenbladet 12.10.12
 • Steen, M. og Hansen, G. H., 2012, Så lenge det er vind, er det håp, kronikk i BT, 19.11.12
 • Swensen, E., (2012). Vi bør alle bli skeptikere, kronikk i Klassekampen 06.01.12

 

Øvrig omtale i media

Innlegg i media fra forskere tilknyttet CenSES

 

 • Hansen G. H., Steen M., 2011, Industri og energi i det blå, kronikk, Dagens Næringsliv, s. 36
 • Swensen E., 2011, Teknologioptimisme som miljøengasjementets endelikt, kronikk, Dagsavisen, 1. april
 • Swensen E., 2011, Når klimapolitikken fjernes fra folk flest, kronikk, Aftenposten, 9. april
 • Gjerald O.I., 2011, Fornybarforskarens dilemma, Bergens Tidende, 13. april
 • Holden E., 2011, Hvor fornybare kan vi bli? Dag og Tid, 18. mars.
 • Ryghaug, M., Skjølsvold T. M., 2011, Ikke juks og bedrag, Adresseavisen
 • Ryghaug M., Skjølsvold T. M., 2011, Klimajuks tilbakevist - men ikke i pressen. Mandag Morgen, 20. juni

 

Øvrig omtale i media

Blogginnlegg

Blogginnlegg


2016

 

2015

2014

Fra 2011 til 2014 hadde CenSES sin egen blogg på forskning.no, og denne het Dei fornybare. Her finner du en oversikt over blogginnlegg fra denne perioden. 

2013

 • Korsnes, M., Havvind er framtidsretta, blogginnlegg på Dei Fornybare (Forskning.no), 16.04.13
 • Espegren, K., Lind, A.,Norden kan bli et lavutslippssamfunn, blogginnlegg på Dei Fornybare (Forskning.no), 1.02.13

2012

2011

 • Swensen E., 2011, Teknologioptimisme og miljøengasjement, blogg, Vitenskaperne på forskning.no, 12. mai
 • Swensen E., 2011, Samfunnsnyttig forskning?, blogg, Vitenskaperne på forskning.no, 16. oktober
 • Weaver T., 2011, Offshore wind- the new frontier, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 15.mars
 • Weaver T., 2011, Mobilizing O&G to offshore wind, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 7.juni
 • Weaver T., 2011, Is hydro power the only profitable electricity production in Norway?, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 14.september
 • Weaver T., 2011, Debaters: load your arguments, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 11.november
 • Gilpin G., 2011, If you always do what you always did, you will always get what you have always got, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 26. oktober
 • Gjerald O. I., 2011, Miljøorganisasjonane sin plass i energidebatten, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 02. oktober
 • Holden E., 2011, Fornybar energi og transport – del 2, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 29. august
 • Gilpin G., 2011, To bio or not to bio?, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 20. mai
 • Gjerald O. I., 2011, Korleis vere rådgjevar og debattant i grøne konfliktar? Fornybarforskarens dilemma, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 04. mai
 • Holden E., 2011, Fornybar energi og transport – del 1, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 29. april
 • Rygg B. J., 2011, Vindkraftutbygging i kommune-Norge, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 1. mars
 • Holden E., 2011, Kampen om Arealene, blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 15. februar
 • Holden E., 2011, Er vannkraft fornybar energi? blogg, Dei Fornybare på forskning.no, 1. februar

CenSES Twitter

CenSES på Flickr