×

CenSES energi- og klimakonferanse 2015

CenSES energi- og klimakonferanse 2015

Forskningssenteret FME CenSES holdt sin årlige energi- og klimakonferanse 3.-4. desember 2015 på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. 

Arrangementet som gikk over to dager bød på en lang rekke spennende presentasjoner som omhandler ny og relevant forskning.

Program
Program kan lastes ned her.

Det ble holdt presentasjoner fra forskere og næringslivet, diskusjoner og workshops innen temaene:
•   norsk klima- og energipolitikk: omstilling av samfunnet
•   grønn konkurransekraft
•   scenariostudier på fremtidens energiutvikling
•   utvikling av nye teknologier
•   allmennhetens syn på fornybar energi
•   fremtidens nett: effektutfordringer og mulige løsninger.

Key note

Hovedinnlegget ble holdt av Måns Nilsson (Stockholm Environment Institute) som snakket om det økonomiske potensialet av grønn konkurransekraft i klimaomstillingen.

 

 

Presentasjoner

Norsk klima og energipolitikk – omstilling av samfunnet

Asgeir Tomasgard: Energi og klima – politikkens store utfordring

Tomas Moe Skjølsvold: Overganger til bærekraftige energisystem: hva, hvem og hvordan?

Hans Jakob Walnum: Kan rebound-effekter forklare hvorfor transportrelatert energibruk og klimagassutslipp har økt?


Grønn konkurransekraft

Måns Nilsson: Grön konkurrenskraft – den ekonomiska potentialen i klimatomställningen

Håkon Normann: Internasjonalisering i norsk havvind- og solindustri - En undersøkelse av norske bedrifter

Tyson Weaver: Eigarskapomstilling i kraftbransjen: nødvendig å sikre langsiktig grøn konkurransekraft?


Scenariestudier – hvordan vil fremtiden se ut?

Pernille Seljom: Norsk-svenske scenarioanalyser

Kjetil Midthun: ZEP-studie av kostnadseffektiv reduksjon av CO2-utslipp i Europa

Per Ivar Helgesen: Fordelingseffekter av grønne sertifikater

 

Fremtidens nett: effektutfordringer og mulige løsninger

Stig Ottesen: Effektutfordringer i distribusjonsnettet. Tradisjonelle og innovative tilnærminger

Karen Byskov Lindberg: Vil ZEB-bygg sprenge nettet? Effektprofil for fremtidens bygg

Velaug Mook: Status for NVEs arbeid med nettariffer

Knut Styve Hornnes: Storskala laststyring

 

 

For mer informasjon kontakt censes@ntnu.no