×

CenSES annual conference, 9. - 10. desember 2013

Hotel Bristol, Oslo

CenSES annual conference, 9. - 10. desember 2013

Program

Presentasions 09.12:

Knut H Sørensen og Henrik Karlstrøm, NTNU: Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats

Carlo Aall, Vestlandsforsking: Overraskende endringer i husholdningenes energiforbruk

Håkon Fyhn, NTNU: Energieffektivitet: forholdet mellom policypraksiser og oppussingspraksiser

Karen Byskov Lindberg, NTNU/NVE: Utfordringer for energisystemet ved produksjon fra nullenergibygg

Stig Ottesen, NTNU/NCE Smart Energy Markets: Optimal scheduling of demand side flexible units under uncertainty in SmartGrids

Arne Lind, IFE: Hvordan fremtidig energibruk har innvirkning på fornybarbrøken

Tor Ivar Eikaas, Forskningsrådet, Horisont 2020 – muligheter for CenSES-aktører

Kjetil Midthun, SINTEF: Norway's role as a flexibility provider in a renewable Europe

Kari Aamodt Espegren, IFE: Energietterspørsel i Norge fram mot 2050

Gard H Hansen, NTNU: Om oppfinnere, innovasjon og fornybar energi

Tyson Weaver og Markus Steen, HiSF og NTNU: Utviklingstrekk i den norske energiindustrien: dynamikk og diversifikasjon

Jens Hanson, TIK/UiO: Fra silisium til solindustri - Omstilling i etablert industri

Vivek Sinha, NTNU: Rural renewable energy markets in developing countries: role of entrepreneurs and their business models

Heidrun Åm, NTNU: Lys i tunnelen: Solenergiforskeres strategier og visjoner i en krisetid

Presentasions 10.12:

Patrick Narbel, NHH: Time to rethink how to support intermittent renewable energy? Linking policy instruments to the value of energy

Kristin Linnerud, CICERO: Norsk vannkraft og grønne sertifikater mot 2020

Tomas Moe Skjølsvold, NTNU: Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid

Håkon Normann, TIK/UiO: Utvikling av virkemidler for offshore vind

Christian Skar, NTNU: Modeling transitional measures to drive CCS deployment in Europe - results from ZEP's Temporary Working Group Market Economics

Jonas Egerer, DIW Berlin: Studies of the European energy system

Pernille Seljom, IFE: Utfordringer ved modellering av det nordiske energisystemet

Bjørn Bakken og Kari Dalen, SINTEF: Kan regionale virkemidler bidra til å løse globale problemer?

Knut H Sørensen, Alexandra Klimek og Sara Heidenreich, NTNU: Noen andre må gjøre det. Forskeres syn på hvordan allmennheten bør engasjeres i miljøvennlig energi

Henrik Karlstrøm, NTNU: Partipolitiske preferanser og synet på fornybar energi

Eirik F Swensen, NTNU: "Houston, we have a problem" – eksperters tilnærming til CCS i Norge