Brukercase

FME CENSES

Brukercase

Dam Presteinvatn i Sogn og Fjordane, Foto: Vegard Martinsen

Koordinator: Frode Rømo

Brukercasene i CenSES samler forskere fra de ulike forskningsområdene for å fokusere på et valgt forskningsspørsmål eller tema. Brukercasene har en begrenset tidsramme, vanligvis ett til to år. Temaene blir valgt og definert sammen med brukerpartnerne i CenSES, og alle brukerpartnere kan komme med forslag til nye brukercase og påvirke eksisterende brukercase.

Brukerpartnerne er viktige i arbeidet med casene, både som diskusjonspartnere, informasjonskilder, samt å kvalitetssikre arbeidet. Sluttleveransen fra et brukercase vil være et offentlig tilgjengelig posisjonspaper. Paperne oppsummerer funnene i brukercasene og skal formuleres populærvitenskaplig. Alt innhold og alle konklusjoner i paperne skal basere seg på forskningsresultater.

Arbeidet med brukercasene finansieres gjennom partnernes forskningsmidler. I tillegg får institusjonen som koordinerer arbeidet et ekstra tilskudd på, i størrelsesorden, 160.000 NOK. 

Ved lansering av et posisjonspaper vil det bli arrangert det et åpent seminar for å presentere og diskutere hovedfunnene. På denne måten sikrer brukercasene at brukerpartnerne får en sterk innflytelse på CenSES sine aktiviteter, i tillegg til at temaene som blir tatt opp er relevante og nyttige for brukerpartnerne.