Oppfostring av nye teknologier - Nurturing new technologies

Brukercase

Oppfostring av nye teknologier - Nurturing new technologies

– Startet i 2015

Kontakt: Markus Steen, SINTEF Teknologi og Samfunn

Beskrivelse:

  • Hvor kommer nye teknologier fra og hva kjennetegner innovasjonsprosesser innen energirelatert virksomhet?
  • Hva kreves for at nye teknologier skal modnes og tas i bruk (i stor skala)?

Nye teknologier oppstår gjennom innovasjon og avhenger av ressurstilførsel og vekstvilkår. I begrepet 'nurturing' legger vi nettopp det at  nye teknologier (knyttet til energiproduksjon, transport, utslippsreduksjoner og  energieffektivisering ) må 'oppfostres' under noenlunde beskyttede rammevilkår og tilføres ulike typer næring. Dette brukercaset ser på hvordan ulike virkemidler og rammevilkår fremmer eller hindrer framveksten av nye teknologier som bidrar til utslippsreduksjoner i energi- og transportsektoren. Brukercaset vil diskutere effektiviteten og egenskapene til ulike insentiver og støttesystemer, samt koblingene mellom ulike typer virkemidler. I tillegg vil brukercaset diskutere innoverende bedrifters ressurstilgang og innovasjonsstrategier.

 

ForskningspartnereSINTEF Teknologi og Samfunn, NTNU, UiO TIK

Åpent for alle interesserte brukerpartnere.

 

Leveranser:

Position paper, policy briefs og åpne seminarer.