Dekarbonisering av transportsektoren gjennom storstilt elektrifisering

Brukercase

Dekarbonisering av transportsektoren gjennom storstilt elektrifisering

– Startet i 2015

Kontakt: Peter Ahcin (SINTEF Energi)

Beskrivelse:

Brukercaset har til hensikt å betrakte flere sider av storstilt elektrifisering av transportsektoren. Dette inkluderer kraftoverføring, distribusjonsnettverk, behovet for øyeblikks-effekt og kraftbalanse. Det skal også diskutere offentlige oppfatninger av elektrifiseringen av transporttjenester og holdninger rundt dette.

En viktig del av arbeidet vil være å forstå ulike tilbakeslagseffekter gjennom å kartlegge de ulike gruppene sine transportbehov ved å se på hvordan transportmønsteret endrer seg for a) de som ikke kjøper elbil, b) de som nettopp har kjøpt elbil og går gjennom en omstillingsfase og c) de som allerede har brukt elbil over lengre tid. I tillegg skal caset se på livsløpsanalyse generelt og spesielt på gjenvinning av batteri. 

Forskningspartnere: SINTEF EF, IFE, NTNU, NHH, VF

Åpent for alle interesserte brukerpartnere

Leveranser:

Position paper og åpent seminar