Fleksibel norsk energi som grønn tjeneste for Europa

Brukercase

Fleksibel norsk energi som grønn tjeneste for Europa

– Startet i 2011

Kontakt: Kjetil Midthun (SINTEF Teknologi og Samfunn)

Beskrivelse:

Fornybare energikilder spiller en økende rolle i den europeiske energimiksen, og behovet for en stabil og fleksibel energikilde for å motvirke uforutsigbarheten i vind- og solkraft vokser. I dette brukercaset undersøkes det hvilke muligheter Norge har for å tilby slike fleksible tjenester, og på denne måten fungere som grønt batteri for Europa. Denne studien ser på direkte energieksport og balansetjenester, i tillegg til at den utforsker potensialet til å utnytte fleksibiliteten knyttet til gasstransportnettverk, pumping av vann ved lave kraftpriser og fleksibel drift av det norske vannkraftsystemet. Det ser også på hvordan slike fleksible tjenester påvirker (og blir påvirket av) det øvrige energisystemet og deres innvirkning på samfunnet. Sistnevnte kan blant annet måles gjennom effekter på norsk verdiskaping fra energiintensiv industri, kraftpriser og gjennom miljøet.

  • Med bakgrunn i dette svarer position paperet på følgende problemstillinger:
    Hvordan vil ulike politiske scenarier påvirke Europas behov for balansetjenester og energiutveksling?
  • Hvor skikket er Norge til å være en del av løsningen ved å tilby det Europeiske energimarkedet fleksibilitet og kapasitet?
  • Hvilke utfordringer møter de som ønsker å investere i kraftinfrastruktur og produksjonskapasitet for å tilby fleksibilitet, og hvordan kan denne usikkerheten reduseres, og av hvem?

Forskningspartnere: SINTEF, NTNU, FME CEDREN

Brukerpartnere: Statoil, Hydro

Leveranser:

Presentasjon på Technoport Talk, rapport "Norway's role as a flexibility provider in a renewable Europe" og Position paper "Norway's role as a flexibility provider in a renewable Europe" (ble ferdigstilt i 2016)