×

CenSES energi- og klimakonferanse 2016

CenSES' årskonferanse

CenSES energi- og klimakonferanse 2016

– 5.-6. desember 2016

Last ned programmet for årskonferansen 2016


Mandag 5. desember

Nestleder i CenSES Marianne Ryghaug ønsker velkommen

Sesjon 1: Virkemiddel for energieffektivitet

Sesjon 2: El-sertifikater

Sesjon 3: Oppfostring av nye teknologier

Sesjon 4: El-sertifikater

Sesjon 5: Scenariestudier i CenSES

Sesjon 6: Elektrifisering av transport

  • Peter Ahcin (SINTEF): Dekarbonisering av transportsektoren gjennom storstilt elektrifisering
  • Gunnar Eskeland (NHH): Transportløsninger i lavutslippsbyer
  • Hans Jakob Walnum (Vestlandsforskning): Barrierer og muligheter for dekarbonisering av transportsektoren
  • Diskusjon

Tirsdag 6. desember

CenSES leder Asgeir Tomasgard ønsker velkommen

Sesjon 7: Norge som fleksibilitetsleverandør fra vannkraft og gass

Sesjon 8: Nye brukercase – workshop for CenSES partnere

  • Kjetil Midthun (SINTEF): Nye brukercase i CenSES
  • Gruppearbeid for å videreutvikle nye brukercase. Diskusjon og oppsummering i plenum. Nye CenSES brukercase besluttes i januar av styret og startes opp i februar 2017.