×

CenSES energi- og klimakonferanse 2017

CenSES' årskonferanse

CenSES energi- og klimakonferanse 2017

– 7-8 desember 2017

Forskningssenter for miljøvennlig energi, FME CenSES presenterte i 2017 et spennende program med presentasjoner og diskusjoner innen temaene:

  • Omstilling av energisektoren mot 2030 og 2050
  • Framtidens kraftsystem
  • Miljøvennlig transport
  • Verdien av fleksibilitet i kraftsektoren
  • Bærekraftig investering og nye forretningsmodeller i energisektoren
  • Kan vi nå 1,5-gradersmålet?
  • Aktive konsumenter

Program


Torsdag 7. desember

08.45 - 09.15   Registrering og kaffe

09.15 - 09.30   Nestleder i CenSES, Marianne Ryghaug (NTNU) ønsker velkommen

Energisektoren - omstilling mot 2030 og 2050

09.30 - 09.50   Pernille Seljom (IFE): En vei mot et karbonnøytralt Skandinavia i 2050

09.50 - 10.10   Ingeborg Graabak (SINTEF): Energy Roadmap 2050

10.10 - 10.35   Lasse Torgersen (Norsk Hydro): (How) can the European power market be decarbonized to 2050, without CCS?

10.35 - 10.55   Christian Skar (NTNU): Hva betyr CCS for kraftsystemet?

10.55 - 11.15   Allan Dahl Andersen (UiO, TIK): Policies, actors and sustainability transition pathways: A study of the EU’s energy policy mix


11.15 - 11.45   Kaffepause med snacks


Framtidens kraftsystem

11.45 - 12.05   Stefan Jaehnert (SINTEF): HydroBalance- prosjektet

12.05 - 12.25   Hector Maranon-Ledesma (NTNU): Hvordan påvirker aktive konsumenter Europas kraft-system?

12.25 - 12.45   Arne Lind (IFE): Optimal plassering av fornybar kraft


12.45 - 13.45   Lunsj


Miljøvennlig transport

13.45 - 14.05   Gunnar Eskeland (NHH): Digitalization and environmentally friendly transportation

14.05 - 14.25   Robert Næss (NTNU): Elsykkel som omstillingsteknologi  – viktigheten av å studere et praksis-perspektiv

14.25- 14.45    Marianne Ryghaug (NTNU): Nurturing a regime shift towards electro mobility in Norway – the coproduction of governance structures, user preferences and technological development

14.45-15.05     Øyvind Bjørgum (NTNU): Foreløpige funn fra Greening the Fleet-prosjektet


15.05 - 15.30   Kaffepause med snacks


Verdien av fleksibilitet i kraftsektoren

Korte innlegg og paneldebatt

15.30 - 15.40   Jan Bråthen (Statnett)

15.40 - 15.50   Toril Hunstad Christensen (BKK)

15.50 - 16.00   Klaus Livik (Powel)

16.00 - 16.10   Birger Bergesen (NVE)

16.10 - 16.20   Pause

16.20 - 17.00   Paneldebatt

17.00 - 17.10   Kaffepause

17.10 - 17.30   Håkon Endresen Normann (UiO, TIK): Er politikk som utfordrer etablerte næringer mulig?


Keynote

17.30 - 18.00   Erling Holden (HiSF): FNs bærekraftsmål og energisektoren

 

Fredag 8. desember

09.00 - 09.10   Senterleder i CenSES, Asgeir Tomasgard (NTNU) ønsker velkommen

Bærekraftig investering og nye forretningsmodeller i energisektoren

09.10 - 09.30   Vivek Sinha (NTNU): Business model design at the base of the pyramid

09.30 - 09.50   Puck Hegeman (NTNU): Corporate clean tech investors in Norway: who are they and why do they do it?


09.50 - 10.10   Kaffepause med snacks


Bærekraftig samfunnsutvikling: kan vi nå 1.5-gradersmålet?

10.10 - 10.40  Glen Peters (CICERO): The 1.5 degree target - can we achieve it?

10.40 - 11.05   Anders Arvesen (NTNU): Technology transformation pathways towards 1.5 degree - 2 degree stabilization

11.05 - 11.30   Tomas Moe Skjølsvold (NTNU): The role of energy citizenship and material participation in socio-technical transitons


11.30 - 12.30   Lunsj


Aktive konsumenter

12.30 - 12.50   Jørgen Kjetil Knudsen (Statsbygg): Statsbyggs vei mot prosumentrollen

12.50 - 13.10  Ove Wolfgang (SINTEF): Brukercase: Prosumenters rolle i det framtidige energisystemet

13.10 - 13.30   Innlegg (TBC)

13.30 - 13.40   Kommentar

13.40 - 14.00   Pause

14.00 - 15.00  Plenumsdiskusjon