Forskere

Forskere

Politikkutforming og overgangsstrategier

Leder forskningsområde 1:

Tomas Moe Skjølsvold, NTNU

Forskere:

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt:

Energisystemer og -markeder

Leder forskningsområde 2:

Kari Espegren, IFE

Forskere:

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt:

Økonomisk analyse

Leder forskningsområde 3:

Gunnar Eskeland, NHH

Forskere

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt:

Innovasjon og kommersialisering

Leder forskningsområde 4:

Roger Sørheim, NTNU

Forskere:

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt:

Scenarioutvikling

Leder forskningsområde 5:

Stefan Jaehnert, Sintef Energi

Forskere:

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra CenSES: 

Doktorgradsstudenter med økonomisk støtte fra andre prosjekt: