Velkommen til CenSES årskonferanse 2018: Ren energi til alle!

OSLO, 21. NOVEMBER 2018

CenSES årskonferanse 2018, 21. november, Scandic Holmenkollen Park

Velkommen til CenSES årskonferanse 2018: Ren energi til alle!

Hva betyr energiomstillingen vi står overfor på globalt nivå for Norges rolle som energiprodusent? Hvordan påvirker endringer i energisystemet verdi og bruk av norske fornybare ressurser? Er Norge, og resten av verden, på vei til å snu utviklingen slik at vi kan nå 2°C - målet? Hvordan kan det tilrettelegges for at enkeltmennesker og allmennheten kan legge premisser for, påvirke og delta i det grønne skiftet?

"Ren energi til alle!" er et viktig slagord, både forskningsmessig og politisk. Det er også tittel og tema for årets CenSES-konferanse, som går av stabelen 21. november på Holmenkollen Park Hotell i Oslo. 

Vi arrangerer den 22 november, en tilgrensende fagkonferanse. Mer informasjon om Dag 2 finnes her. Separat registrering kreves for Dag 2.  

Påmelding og mer informasjon for den 21 november finnes under.

Konferansen strømmes via EnerWe og Energi og Klima. Følg konferansen her:

Energi og Klima

EnerWe

Presentasjoner (lysbilder) ligger under program på den enkelte innleder. Opptak av strømmingen vil legges ut etterhvert som redigering er klar. 

CenSES Årskonferanse - 21. November

CenSES Årskonferanse - 21. November

Frances Eaton - Nysnø Klimainvesteringer

Gunnar Eskeland - CenSES

Jan Fuglestvedt - Cicero

Thor Erik Grammeltvedt - Statnett

Arild Hermstad - Miljøpartiet De Grønne

Marius Holm - Zero

Eva Britt Isager - Bergen Kommune

Christian Klöckner - CenSES

Volker Krey - IIASA

Sveinung Rotevatn - Klima- og Miljødepartementet

Marianne Ryghaug - CenSES

Pernille Seljom - CenSES

Kay Normann Sjursen - Hydro

Christian Skar - CenSES

Anne Vera Skrivarhaug - NVE

Jan-Fredrik Stadaas - Equinor

Henrik Sætness - Statkraft

Aud Tennøy - Transportøkonomisk Institutt

Asgeir Tomasgard - CenSES
 

Ruth Astrid Sæther er debattleder.

Sesjon 1: Framtidens energisystem og – marked
Europa har ambisjoner om at energisystemet skal være nær utslippsfritt i 2050. En svært høy andel fornybar kraft er essensielt for å oppnå dette målet. Aktive konsumenter, integrasjon mellom energimarkeder og fleksibilitet i energiproduksjonen i Europa blir viktige komponenter i omstillingen. Denne sesjonen ser på samspillet mellom teknologi, system, marked og individ i energiomstillingene vi står overfor. Hva betyr disse endringene for Norges rolle som energiprodusent? Hvordan påvirker omstillingen verdien og bruken av norske fornybare ressurser? Hvilken rolle kan naturgass spille i omstillingen?

Sesjon 2: Godt under 2 grader! Hvilke tiltak og virkemidler trengs for å komme til et nullutslippssamfunn?
Er Norge, og resten av verden, på vei til å snu utviklingen slik at vi når målet om godt under 2°C? I denne sesjonen tar vi for oss gapet som finnes mellom ambisjoner og handling, og gapet mellom dagens situasjon og klimamålene. Vi diskuterer ulike perspektiver, tiltak og virkemidler som bidrar til reduksjon av klimagasser i Norge, men også i verden forøvrig. Hva trenger vi av finansielle og politiske virkemidler for å nå målet om godt under 2°C? Sesjonen vil også belyse hvordan energipolitikk og klimapolitikk henger sammen.

Sesjon 3: Framtidens energisamfunn og energimedborgere.
I Norge, Europa og verden står vi inne i en stor samfunnsmessig og teknologisk omstilling med tanke på fornybar energi og bærekraft. Omstillingen vil resultere i at våre samfunn og våre energi- og transportsystemer ser radikalt annerledes ut om bare noen få år. Hvilke fordeler og utfordringer kan det gi for næringsliv og enkeltmennesker? Hvilke roller kan individer og sosiale grupper spille i denne omstillingen? Hvordan kan det tilrettelegges for at enkeltmennesker og allmennheten kan legge premisser for, påvirke og delta i det grønne skiftet? Hvordan kan allmennheten og enkeltindivider ta ansvar?

08.00. Registrering og kaffe

08.45. Velkommen

08.50. Sesjon 1: Framtidens energisystem og – marked

10.50. Pause

11.15. Sesjon 2: Godt under 2 grader! Hvilke tiltak og virkemidler trengs for å komme til et nullutslippssamfunn?

13.15. Lunsj

14.15. Sesjon 3: Framtidens energisamfunn og energimedborgere

16.15.- 16.45. Pause

16.45.-17.30. International Key Note Lecture: 

19.30. Middag (krever registrering)

Deltakelse på CenSES årskonferanse, 21 november ved Scandic Holmenkollen Park inkludert lunsj er gratis. Deltakelse på middag koster kr 450,-. For å delta kreves registrering.

Meld deg på konferansen her 

Sesjon 1: Framtidens energisystem og – marked

Pernille Seljom - Det norske energisystemet mot 2050 - utviklingsbaner og utfordringer

Asgeir Tomasgard - Norge som fleksibilitetsleverandør til Europa


Anne Vera Skrivarhaug - Vinterpakken - europeisk regulering og samarbeid


Thor Erik Grammeltvedt - Samspill mellom nett og marked i Norge og Europa


 

Jan-Fredrik Stadaas - Nordsjøen – Et tyngdepunkt for fornybart i Europa?


 

Kay Normann Sjursen - Europas kraftmarkeder - Perspektiver fra en kraftforbruker

Paneldiskusjon: Framtidens energisystem og -marked

Sesjon 2: Godt under 2 grader! Hvilke tiltak og virkemidler trengs for å komme til et nullutslippssamfunn?

Jan Fuglestvedt - Er vi i rute for å nå 1,5-gradersmålet? Hva innebærer 1,5-gradersmålet og hva trengs av utslippsreduksjoner?

Gunnar Eskeland - Virkemidler for å oppnå 1,5 gradersmålet

Sveinung Rotevatn - Hvordan kan Norge nå klimamålene for 2030 og 2050?


Henrik Sætness - Fornybar energi sitt bidrag til klimamål


Marius Holm - Hvordan kan Norge bidra for å nå verdens klimamål?


Frances Eaton - Hvordan Nysnø kan bidra til å akselerere det grønne skiftet


Paneldiskusjon: Godt under 2 grader! Hvilke tiltak og virkemidler trengs for å komme til et nullutslippssamfunn?


Sesjon 3: Framtidens energisamfunn og energimedborgere

Christian Klöckner - Hva vet vi egentlig om individets rolle i energiomstillingen? Om psykologien bak medborgerens bidrag til framtidens energisamfunn


Marianne Ryghaug - Grønn teknologi og energimedborgerskap


Aud Tennøy - Mot lavutslipp i fremtidens bytransport? Noen sosiale og materielle konsekvenser


Eva Britt Isager - Grønn byutvikling i Bergen – elektrifisering av transport og lokale energisamfunn


Andrea Dahl Viggen/Annike Auke Borgen - Det nye Trønderenergi


 

Arild Hermstad - Et gjennomgripende grønt skifte som også er populært blant folk flest?


 

Paneldiskusjon: Fremtidens energisamfunn og energimedborgere


Keynote Lecture

Volker Krey - Transforming the energy system for a sustainable future: challenges and opportunities

 

Presentasjoner

Presentasjoner

Presentasjoner (lysbilder) finner du under fanen "Program" på den enkelte innleder. 

Påmelding

Påmelding

Deltakelse er gratis, men krever registrering.

Meld deg på konferansen her

Hotell-booking

Hotell

Hotell-overnatting kan bestilles ved
Scandic Holmenkollen Park
Oppgi booking-kode BCEN211118

Kart-lenke til hotellet