Framtidens campus

Nyheter

– Campusutvikling ved NTNU

» 10. november 2017: Åpent hus med rektor i Campus

» 31. oktober 2017: Jobber for en høyere arealnorm for vitenskapelig ansatte

» 17. oktober 2017: Medvirkning og milepæler i byggeprosjektet Elgesetergate 10

» 5. oktober 2017: Nabomøte om nytt campus og byliv

» 28. september 2017: Ny campus og byliv - Åpent hus

» 15. september 2017: Kartlegger aktiviteter og arealbruk på NTNU

» 7. september 2017: Nabomøte om alternativene for nytt campus

» 24. august 2017: Åpent hus med arkitektene som planlegger nytt campus

» 16. august 2017: Ny campus vest for Gløshaugen

» 5. juli 2017: Slik blir det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim

» 27. juni 2017: Nytt bygg for helse- sosialfag og idrett - status på prosjektet

» 15. juni 2017: Nabomøte med temperatur

» 12. juni 2017: Nabomøte om campusutviklingen

» 23. mai 2017: Byvandring i bycampus - Elgeseter for fotgjengere

» 18. mai 2017: Byvandring i bycampus - En bydel med historie 

» 15. mai 2017: "Veien videre" vant idékonkurransen

» 15. mai 2017: Følg NTNU-kafé med presentasjon av resultatet kl 11.00

» 15. mai 2017: Delta på NTNU-kafé: Ny campus - ny hverdag?

» 28. april 2017: Hva skal campus inneholde?

» 7. april 2017: Nye forslag i idé- og plankonkurransen for campus

» 7. april 2017: Status på nybygg i Sverresgate 12 i prøvedriftperioden

» 3. april 2017: Status på nytt bygg for helse- og sosialfag og idrett

» 20. mars 2017: Finalekandidater i idékonkurranse utstilt på Dragvoll

» 14. mars 2017: Finalekandidater i idékonkurranse utstilt på Realfagsbiblioteket

» 13. februar 2017: Fem idéforslag videre i konkurransen

» 30. januar 2017: Fremtidens campus: Stem på din favoritt

» 23. januar 2017: Utstilling av løsningsforslag til nybygg for idrett og helse og sosial

» 18. januar 2017: Utstilling av idéforslag på Realfagbiblioteket

» 16. januar 2017: Åpent møte om NTNU campus

» 9. januar 2017: Åpning av NTNU-bygg på Kalvskinnet 9. januar

» 19. desember 2016: Utlyst oppdrag: Kartlegging og konseptutvikling

» 28. november 2016: Leverandørkonferanse - idé og plankonkurranse campus

» 11. november 2016: Internasjonal idékonkurranse om campus

» 21. oktober 2016: Campus skal opp i styret

» 9. september 2016: Overordna lokalisering av campus i Trondheim - åpent møte

» 6. september 2016: Hvorfor og hva? Diskusjonsmøte om campusutvikling

» 15. august 2016: Uttal deg om NTNUs campusutvikling

» 8. juli 2016: Vil bygge ut campus i Gløshaugen-Øya-Elgeseterområdet

» 10. juni 2016: Prinsipper og overordnet lokalisering skal på høring

» 24. mai 2016: Foredrag: NTNUs campus - et nasjonalt løft for omstilling og utvikling

» 4. mai 2016: Fremtidsverksted campus - for ansatte

» 3. mai 2016: Fremtidsverksted campus - for studenter

» 20. april 2016: Campus arbeidsmøte med miljø fra Dragvoll

» 14. april 2016: Prinsipper for campusutvikling utarbeides

» 9. mars 2016: Ny fase i campusutviklingen på NTNU

Nybygg for lærerutdanning

Campusplaner 27. november

Studentkrav 10. november

Rektor om campus 31. oktober

Vinner idékonkurranse, 15. mai

Om samlinga, 10. mai 2017