Framtidens campus

Nyheter

– Campusutvikling ved NTNU

» 28. juni 2018: – Håper konseptene hjelper NTNU med å løse sitt samfunnsoppdrag

» 26. juni 2018: Ber om høringsinnspill til rapport om faglig lokalisering

» 25. juni 2018: Nå skal Vitenkapsmuseet moderniseres

» 8. juni 2018: Hva slags areal skal vi ha i framtidas campus? Rapport på høring

» 7. juni 2018: Hesthagen og Vestskråningen kan bli et område for alle

» 7. juni 2018: Utforsker muligheter på og rundt Gløshaugen

» 29. mai 2018: Arkitekturstudenter ser på framtidens Gløshaugen 

» 28. mai 2018: Skal utrede smarte energiløsninger for ny campus

» 24. mai 2018: Offentliggjøring av merknader til planprogram

» 15. mai 2018: Forventer bevilgning til Elgeseter gate 10 på budsjettet for 2019

» 24. april 2018: Meld deg på nyhetsbrev om campusutvikling

» 19. april 2018: NTNU mottok internasjonal teknologi-pris

» 13. april 2018: Fagseminar 13. april: Universitetet som arbeidsplass

» 12. april 2018: Åpent informasjonsmøte om NTNUs campus

» 06 april 2018: Plantegningene av Elgeseter gate 10

» 06. april 2018: Ønsker for fremtidens campus

» 21. mars 2018: NTNU-kafé om framtidas campus

» 16. mars 2018: Kampen om campus: Se debatten

» 15. mars 2018: Folkemøte: Kampen om campus

» 15. mars 2018: Statsbygg har fått oppdrag om rapport for campus NTNU (Statsbygg.no)

» 9. mars 2018: NTNUs campusplaner til offentlig høring

» 6. mars 2018: I dag starter den politiske behandlingen av NTNUs campusplaner

» 23. januar 2018: Regjeringens beslutning om campus - les rapporten som lå til grunn

» 19. januar 2018: Regjeringen har vedtatt helhetlig campusutbygging

» 15. januar 2018: Resultater fra spørreundersøkelsen om arealbruk

» 12. januar 2018: Campus: Befaring og registrering på Dragvoll

» 11. januar 2018: Kartlegging på Akrinn i uke 5 og 6

» 19. desember 2017: Det nye bygget i E.C. Dahls gate 2 skal hete Lysholm-bygget

» 13. desember 2017: Intensiv planlegging av nybygget i Elgeseter gate 10

» 28. november 2017: Nybygget for lærerutdanning er i rute, bli med inn og se!

» 10. november 2017: Åpent hus med rektor i Campus

» 31. oktober 2017: Jobber for en høyere arealnorm for vitenskapelig ansatte

» 17. oktober 2017: Medvirkning og milepæler i byggeprosjektet Elgesetergate 10

» 5. oktober 2017: Nabomøte om nytt campus og byliv

» 28. september 2017: Ny campus og byliv - Åpent hus

» 15. september 2017: Kartlegger aktiviteter og arealbruk på NTNU

» 7. september 2017: Nabomøte om alternativene for nytt campus

» 24. august 2017: Åpent hus med arkitektene som planlegger nytt campus

» 16. august 2017: Ny campus vest for Gløshaugen

» 5. juli 2017: Slik blir det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim

» 27. juni 2017: Nytt bygg for helse- sosialfag og idrett - status på prosjektet

» 15. juni 2017: Nabomøte med temperatur

» 12. juni 2017: Nabomøte om campusutviklingen

» 23. mai 2017: Byvandring i bycampus - Elgeseter for fotgjengere

» 18. mai 2017: Byvandring i bycampus - En bydel med historie 

» 15. mai 2017: "Veien videre" vant idékonkurransen

» 15. mai 2017: Følg NTNU-kafé med presentasjon av resultatet kl 11.00

» 15. mai 2017: Delta på NTNU-kafé: Ny campus - ny hverdag?

» 28. april 2017: Hva skal campus inneholde?

» 7. april 2017: Nye forslag i idé- og plankonkurransen for campus

» 7. april 2017: Status på nybygg i Sverresgate 12 i prøvedriftperioden

» 3. april 2017: Status på nytt bygg for helse- og sosialfag og idrett

» 20. mars 2017: Finalekandidater i idékonkurranse utstilt på Dragvoll

» 14. mars 2017: Finalekandidater i idékonkurranse utstilt på Realfagsbiblioteket

» 13. februar 2017: Fem idéforslag videre i konkurransen

» 30. januar 2017: Fremtidens campus: Stem på din favoritt

» 23. januar 2017: Utstilling av løsningsforslag til nybygg for idrett og helse og sosial

» 18. januar 2017: Utstilling av idéforslag på Realfagbiblioteket

» 16. januar 2017: Åpent møte om NTNU campus

» 9. januar 2017: Åpning av NTNU-bygg på Kalvskinnet 9. januar

» 19. desember 2016: Utlyst oppdrag: Kartlegging og konseptutvikling

» 28. november 2016: Leverandørkonferanse - idé og plankonkurranse campus

» 11. november 2016: Internasjonal idékonkurranse om campus

» 21. oktober 2016: Campus skal opp i styret

» 9. september 2016: Overordna lokalisering av campus i Trondheim - åpent møte

» 6. september 2016: Hvorfor og hva? Diskusjonsmøte om campusutvikling

» 15. august 2016: Uttal deg om NTNUs campusutvikling

» 8. juli 2016: Vil bygge ut campus i Gløshaugen-Øya-Elgeseterområdet

» 10. juni 2016: Prinsipper og overordnet lokalisering skal på høring

» 24. mai 2016: Foredrag: NTNUs campus - et nasjonalt løft for omstilling og utvikling

» 4. mai 2016: Fremtidsverksted campus - for ansatte

» 3. mai 2016: Fremtidsverksted campus - for studenter

» 20. april 2016: Campus arbeidsmøte med miljø fra Dragvoll

» 14. april 2016: Prinsipper for campusutvikling utarbeides

» 9. mars 2016: Ny fase i campusutviklingen på NTNU

Statsråden 19. januar

Regjeringsvedtak 19. januar

Nybygg for lærerutdanning

Campusplaner 27. november

Studentkrav 10. november

Rektor om campus 31. oktober

Vinner idékonkurranse, 15. mai

Om samlinga, 10. mai 2017