Kvalitetskrav for bygg og utomhus

NTNUs kvalitetskrav for bygg og utomhus er et utviklingsprosjekt som skal utarbeide og sammenfatte overordna og generelle kvalitetsprinsipper for utvikling av våre bygg og utomhus på campus.

Prosjektet har som mål å fastlegge felles prinsipper og krav til NTNUs fremtidige universitetsbygg. Kvalitetskravene skal være overordnede og konkrete og beskrive fremtidens generelle universitetsbygg. ​De skal gjelde for all utvikling, vedlikehold og oppgradering av NTNU sine campuser i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.  

Særkrav

Kvalitetskravene omhandler særkrav fra NTNU utover standard, for blant annet arkitektur, bygningsstruktur, teknikk, akustikk, utomhus, logistikk og energi og miljø. Det er behov for å sammenstille, kvalitetssikre og videreutvikle eksisterende kravene til vår virksomhets behov over tid.  

Illustrasjon som viser kvalitetskrav som vurderes.

Campussamling er driver

NTNU campussamling med flytting av fagmiljøene på Dragvoll og midtbyen vil være en driver i dette arbeidet. For campussamling vil kvalitetskravene være premissdokument til oppstart regulering, programmering og helhetlig prosjektering av nye bygg. Kvalitetskravene vil altså være NTNUs prinsipper og perspektiv, for utvikling av campus uavhengig av gjennomføringsform​.  

10-års perspektiv

Prosjektet NTNUs kvalitetskrav for bygg og utomhus startet opp 25.4. 2019.  NTNU Campusutvikling leder utvikling av kvalitetsprogrammets versjon 1.0 i samarbeid med NTNU Eiendom, NTNU Campusservice og aktuelle fagmiljøer på NTNU. Versjon 1.0 vil fungere som input til NTNUs strategiske Campusutviklingsplan og NTNU Campussamling innenfor et 10-års perspektiv.  

Det faglige arbeidet utføres i arbeidsgrupper med en bred sammensetning av fagressurser fra NTNU og rådgivende aktører. NTNU Eiendom og NTNU Campusservice har ansvar for videre utvikling og vedlikehold av kravene.  

Fra workshop 2 og kreativ arbeidsprosess. Foto: Christel Vindenes
Gruppepresentasjon på workshop 2 om arkitektur og bygningsstruktur. Foto: Christel Vindenes.