Idékonkurranse fysisk plan for campus

– Januar-mai 2017

"Veien videre" er vinner av idékonkurransen

15. mai kåret fagjuryen "Veien videre" som vinner av idékonkurransen.

KOHT arkitekter ble som vinner av konkurransen engasjert for å videreutvikle sin idé til en fysisk plan for campus.

Den fysiske planen ble levert i oktober 2017 og utredningene her var underlag for et planprogram for samlet campus som er under politisk behandling i 2018 og 2019.

Videreutviklede idéforslag 7. april 2017

7. april hadde de fem finalistene frist for å levere sine videreutviklede idéforslag: 

Alle forslagene er utstilt på Realfagsbiblioteket på Gløshaugen

inPUT             

JUHU NTNU             

Uptown Downtown         

 Veien videre         

 Vitenveit

I denne delen av konkurransen er deltagerne spesielt bedt om å gå mer i dybden på tema som plassering og utforming av bebyggelse, knutepunkt, byrom og park/grønt, campusutvikling og mobilitetssystem, og robusthet og gjennomførbarhet.

Wed, 19 Apr 2017 15:23:55 +0200

Resultat fra konkurransens trinn A

De fire idéforslagene som er valgt ut av fagjuryen til å gå videre til neste trinn i konkurransen er

Uptown Downtown

Veien videre

JUHU NTNU

Vitenveit

Folkets favoritt ble inPUT.

Les fagjuryens rapport i sin helhet

Juryen

Les mer om juryens avgjørelse

Les juryrapporten i sin helhet.

 

Karolina Ganhammar, arkitekt MSA, universitetsarkitekt Linköpings universitet (Juryleder)

Arne Sælen, Professor, landskapsarkitekt MNLA, landskap DESIGN AS

Bente Kleven, Professor, arkitekt MNAL, partner LPO Arkitekter A. Oppnevnt jurymedlem av NAL

Henning Lervåg, Sivilingeniør, leder av Miljøpakkens sekretariat

Margrethe Aune, Professor i Teknologi- og vitenskapsstudier (STS), instituttleder, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Per Arne Tefre, Arkitekt MNAL, planprosjektleder bycampus, byplankontoret, Trondheim kommune. Oppnevnt jurymedlem av Trondheim kommune

Merete Kvidal, Sivilingeniør, prosjektsjef for campusutvikling, NTNU

Håvard Auklend, masterstudent MSc sustainable architecture, NTNU 

Om konkurransen:

I september 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samles i én campus i området rundt Gløshaugen.

I oktober 2016 sluttet NTNUs styre seg til rektors tilrådning om at nye bygg for samlet campus i Trondheim lokaliseres i vest – Elgeseter.

13. januar var det frist på første del av idé- og plankonkurransen for utvikling og utarbeiding av en fysisk plan for området Gløshaugen – Elgeseter – Øya.

7. april var det frist på andre del av konkurransen. Fem finalekandidater har levert sine videreutviklede forslag.

Formålet med konkurransen er å få frem mest mulig kunnskap og ulike ideer før vi velger løsning og leverandør til den videre utviklingen og utarbeidingen av en fysisk plan for området.

Dette har de konkurrert på:

Les oppgavebeskrivelsen for konkurransens trinn A

En fagjury har valgt ut fire idéskisser blant de 36 forslagene som skal videreutvikles til en plan i neste del av konkurransen. Resultatet er kunngjort 13. februar 2017.

Les juryens bedømmelse og resultatet av konkurransens første trinn.