FRAMTIDENS CAMPUS

Hvorfor

– Mål, om prosjektet, organisering og bakgrunn

Mål

NTNU skal ha en campus som er samlende, urban, et nettverk av knutepunkt, effektiv, bærekraftig og et levende laboratorium.

Grafisk fremstilling av målene

Målene er nedfelt i NTNUs kvalitetsprogram for campusutvikling (pdf), vedtatt 26.10.2016


Om campusutvikling

NTNU skal i perioden 2016 - 2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen.

I januar 2016 startet Campusprosjektet på NTNU opp dette arbeidet som en del av en helhetlig campusutvikling på NTNU. Les mer om første fase av prosjektet som foregikk i 2016.

Prosjektet Samlet campus i Trondheim er i 2018 inne i andre fase av prosjeket, som handler gjennom å definere overordnede behov og muligheter. Dette gjøres gjennom tre delprosjekt som gjennomføres i 2017-2018: Fysisk plan, Kartlegging og konseptutvikling og Faglig lokalisering.

I tillegg pågår det en rekke byggeprosjekt som startet opp før fusjon mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Campusprosjektet planlegger og følger opp også disse prosjektene som en del av helheten: Teknologiveien 22 - Smaragdbygget, E.C. Dahlskvartalet og Elgesetergate 10.

Hovedoppdraget til prosjektet er å sørge for at NTNUs campus blir et strategisk verktøy for å realisere NTNUs faglige ambisjoner. Vi skal utvikle de fysiske rammene for internasjonalt fremragende undervisning, forskning, innovasjon og formidling, ved å skape gode møteplasser, fremtidsrettede rom for arbeid og læring og realisere campus NTNU som en utviklingsarena og et laboratorium.


Historikk

Campusprosjektet på NTNU ble etablert i sin nåværende form i januar 2016. Prosjektet bygger videre på arbeid som er gjort med campusutvikling over flere år.

Les mer om campusutviklingen på NTNU før 2016.