FRAMTIDENS CAMPUS

Hvor?

– Prosjekter

Kart over nåværende og fremtidig campus i Trondheim

Samling i Trondheim

I perioden 2016 - 2025 skal campus i Trondheim samles i området rundt Gløshaugen. Samlingen i Trondheim vil bestå av flere byggeprosjekter som defineres i løpet av 2017, etter utvikling av masterplan for campus i Trondheim. Masterplanen vil utarbeides gjennom tre delprosjekter:

Les mer om første fase av prosjektet som ble gjennomført i 2016

Nytt bygg på campus i Gjøvik

Et nytt bygg på campus i Gjøvik er under bygging.

Bygget vil i hovedsak bestå av undervisningsrom og kontorer for administrasjon og faglærere.

Bygget skal tas i bruk i løpet av høstsemesteret 2017.

Norsk maritimt kompetansesenter II i Ålesund

Nytt bygg for Norsk maritimt kompetansesenter bygges på campus i Ålesund.

Byggingen startet i november 2015.

Bygget skal tas i bruk ved semesterstart høsten 2017.


Nytt bygg for lærerutdanning

E. C. Dahlskvartalet

Nytt bygg for lærerutdanningPå Kalvskinnet i Trondheim er ombygging og nybygg av nye lokaler for lærerutdanning i gang.

Lærerutdanningen flytter fra Rotvoll og inn i nye lokaler i desember 2017.

Bygget vil være i bruk fra semesterstart våren 2018.Nytt bygg for helse- og sosialfag

Elgesetergate 10

På Øya i Trondheim planlegges det et nytt bygg for NTNUs helse- og sosialfag som i dag er på Tunga. Bygget blir et kombinert undervisnings- og idrettsbygg for NTNU og Studentsamskipnaden (Sit).

Fem prekvalifiserte leverandører leverte i januar 2017 tilbud på totalentreprise med løsningsforslag.

I april 2017 skal Statsbygg inngå kontrakt med valgt leverandør av totalentreprise. Når leverandør er valgt skal forslaget bearbeides til et forprosjekt, med first i juni/juli 2017. 

Forventet byggestart er i 2018.

Bygget forventes å være klart for innflytting i 2021.Nytt bygg på Kalvskinnet

Sverresgate 12

12 I januar 2017 flyttet NTNU inn i nytt bygg i Sverresgate 12 på Kalvskinnet i Trondheim. Bygget er i prøvedrift frem til sommeren 2017.