Framtidens campus

Fysisk plan og planprogram

– Hva skal campus inneholde?

I 2017 utarbeides en fysisk plan og et planprogram for samlingen av NTNUs campus i Trondheim.

Den fysiske planen er NTNUs disposisjonsplan som utforsker mulig plassering av og størrelser på nye universitetsbygg når NTNUs campus i Trondheim skal samles i området rundt Gløshaugen.

 

Geografisk plassering og størrelser på bygg

Fysisk plan er ett av tre delprosjekt og tar for seg geografisk plassering og størrelser på bygg sett i forhold til landskapet og de fysiske omgivelsene. 

Innholdet i byggene defineres gjennom delprojektet Kartlegging og konseptutvikling.

Plassering av fagmiljø defineres gjennom delprosjektet Faglig lokalisering.

Fremtidige reguleringsplaner innenfor campusområdet

Den fysiske planen er grunnlag for et formelt planprogram som utarbeides i samarbeid av NTNU og Trondheim kommune og som fastsettes av Trondheim kommune. Planprogrammet vil etter sluttbehandling i bystyret danne rammene for fremtidige reguleringsplaner innenfor campusområdet.

Illustrasjonsbilde.

Tidsplan 2017–2018 for fysisk plan og planprogram

2017

Mai: Oppstart av arbeid med fysisk plan.

Juni/juli: Utsendt varsel om oppstart av planprogram.

September og oktober: Utarbeidelse av alternativer. Informasjonsmøter og idéverksteder.

November 2018: Forslag til planprogram og fysisk plan ferdigstilt. Videre behandling avventes til etter regjeringens konseptvalg.

2018

19. januar: Regjeringens konseptvalg: Beslutter størrelse og omfang på campusutviklingen.

Etter konseptvalg: Oppdatere planprogram i henhold til regjeringens beslutning, planlagt behandling i bygningsråd og offentlig høring og ettersyn

Våren: Forventet politisk behandling og fastsetting av planprogram i Bystyret.