Framtidens campus

Fysisk plan

– Hva skal campus inneholde?

 

Fysisk plan for samlet campus i Trondheim

Den fysiske planen er NTNUs disposisjonsplan som skal vise mulige størrelser og plassering av nye universitetsarealer når NTNUs campus i Trondheim skal samles i området rundt Gløshaugen.

Områder for nye bygg er avgrenset til område vest - Elgeseter, i tråd med NTNU-styrets anbefaling til Kunnskapsdepartementet i deres vedtak 25. oktober 2016.

Idé- og plankonkurranse

I november 2016 ble det utlyst en idé- og plankonkurranse for et hovedkonsept for samlet campus i Trondheim og leverandører til oppdraget med å utvikle konseptet til en fysisk plan.

Idé- og plankonkurransen for fysisk plan ble avsluttet 15. mai 2017 og leverandør valgt.

Videreutvikling av vinnerkonseptet "Veien videre"

Vinner og valgt leverandør er KOHT arkitekter med konseptet Veien videre. KOHT videreutvikler sitt konsept til en fysisk plan frem til oktober 2017.

Juryens rapport gir utfyllende bakgrunn for valget og klare råd til videre bearbeiding av konseptet.

KOHT har med seg kompetanse på byplan, mobilitet, medvirkning og transport fra MIGRANT AS, LEVA Urban Design og Rambøll. De samarbeider med SLA landskapsarkitekter og mentor for kontoret er arkitektkontoret Jarmund & Vigsnæs.

Planprogram

Arbeidet med den fysiske planen skal også gi underlag for utarbeidelse av et formelt planprogram, som fastsettes av Trondheim kommune.

Planprogrammet skal danne rammer for fremtidige reguleringsplaner innenfor området (se avgrensning i bildet til høyre).

Planprogrammet skal bidra til å avklare overordnede valg for en samlet campus innenfor bydelen. Det skal beskrive og vise alternative utviklingsforslag for området, og hvilke utredninger som må gjøres.

Planprogrammet vil omfatte analyser, mulighetsstudier og utredninger for de ulike alternativene slik at et overordnet utbyggingskonsept for en samlet campus kan fastsettes av bystyret.

Alternativer under arbeid:

Tidsplan

Juni 2017: Bearbeiding av vinnerkonseptet 

Juni/juli: Utsendt varsel om oppstart av planprogram 

September og oktober 2017: Utarbeidelse av alternativer. Informasjonsmøter og idéverksteder i forbindelse med fysisk plan og planprogram.

Oktober 2017: Forslag til fysisk plan fremmes for NTNUs styre

November 2017: Forslag til planprogram, med fysisk plan som vedlegg, legges ut til offentlig høring og ettersyn

Våren 2018: Forventet politisk behandling av planprogram i bygningsrådet og bystyret

Arrangement

Område for planprogram

Trondheimskart med markert område for planprogram

Alternativ 1

Thu, 07 Sep 2017 12:48:27 +0200

Alternativ 2

Alternativ 0

Involvering

12. juni 2017 arrangerte NTNU sammen med Trondheim kommune nabomøte. 

Vår 2018: Bearbeiding av planprogram etter høringsperiode, frem mot politisk behandling i bygningsrådet og bystyret. 

November/desember 2017: Informasjonsmøte i høringsperioden

November 2017: Planprogram vedlagt fysisk plan og innspill fra utarbeidelsesfasen legges til offentlig høring og ettersyn. 

5. oktober 2017: Nabomøte om byliv og utredningstema

7. september 2017: Nabomøte om alternativene i fysisk plan

27. juni 2017: Kunngjøring av oppstart av planprogram i Adresseavisen. Brev med varsel om oppstart (pdf) sendt alle naboer innenfor planområdet og offentlige myndigheter.

12. juni 2017: Nabomøte om fysisk plan og planprogram. Innspillene fra møtet brukes inn i arbeidet med fysisk plan og planprogram og kan kan leses i Rapport fra nabomøte 12. juni

15. mai 2017: Offentliggjøring av vinner av idé- og plankonkurranse. Pressekonferanse og NTNU-kafé.

11. mai 2017: Byvandring i bycampus - en bydel med historie

30. januar - 6. februar 2017: Avstemming av "Folkets favoritt" i samarbeid med Adresseavisen

18. januar - 10. februar 2017: Utstilling av idéforslag til samlet campus i Trondheim

16. januar 2017: Åpent møte om NTNU campus

12. august - 21. september 2016: Åpen høring på NTNU sitt kvalitetsprogram og rapport om overordna lokalisering

9. september 2016: Åpent møte om overordna lokalisering av campus i Trondheim