Ett skritt videre for campus

Nyheter 26. april 2019

Ett skritt videre for campus

Bystyret har fastsatt planprogram for campus- og universitetsformål. Dermed kan samling av NTNUs campus detaljeres videre gjennom reguleringsplanarbeid, tidligst fra 2020.

Illustrasjon fra mulighetsstudier rundt Gløshaugen

Skrevet av: Hanna Maria Jones

25. april fastsatte Bystyret Trondheim kommunes planprogram for campus- og universitetsformål. Planprogrammet er utarbeidet etter innsendt forslag, konsekvensutredninger og mulighetsstudier fra NTNU.

Les mer: Planprogram sluttbehandles 25. april

For NTNU betyr dette at vi nå har et grunnlag for å utvikle campus videre som en integrert del av våre faglige og organisatoriske mål.

- Trondheims politikere har nå gitt rammer for hvilke fysiske muligheter vi har for å samle NTNUs campus. Det gjør at vi kan ta viktige skritt videre. Vi ser fram til å jobbe videre med hva dette betyr for vår campusutvikling, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

Fastsettelsen av planprogrammet åpner for at det kan settes i gang reguleringsplaner for de ulike områdene hvor NTNU vil samle campus. I reguleringsplanene utredes det nærmere detaljer omkring bygg, størrelser, plassering, utforming med mere, før planene på nytt skal opp til politisk vedtak i kommunen.

Statsbygg blir byggherre

Statsbygg er som statens byggherreorganisasjon ansvarlig for prosjektutvikling, regulering og gjennomføring av byggeprosjektet.

I 2019 arbeider Statsbygg sammen med NTNU med å videreutvikle byggeprosjektet. Parallelt med dette gjennomføres det en ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget regjeringen har fått for å ta stilling til hvordan prosjektet skal videreføres – rapport oppstart forprosjekt (OFP-rapport) for NTNU campussamling.

For Statsbyggs del sikrer planprogrammet rammer og forutsigbarhet for byggeprosjektet NTNU campussamling.

- NTNU har gjort en solid jobb med å utarbeide planprogrammet. Bystyrets fastsettelse er et viktig steg mot et samlet campus. Vi gleder oss til å lede dette byggeprosjektet videre og bidra til å legge til rette for et levende bycampus, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. 

Les mer: Pressemelding fra Statsbygg etter Bystyrets behandling av planprogram

Jobber mot Statsbudsjett for 2020

Det jobbes nå mot finansiering for samling av campus på høstens statsbudsjett. Dersom det blir innvilget kan arbeid med reguleringsplaner starte opp tidlig i 2020.