Tidsplaner og milepæler

Evalueringsfasen

15. september 2016: Anbud sendt ut til fem prekvalifiserte leverandører

23. januar 2017: Tilbudsfrist totalentreprise

April 2017: Entreprenør velges og endelig kostnadsramme oversendes

Bearbeidelsesfasen

Mai 2017: Valg av leverandør av totalentreprise offentliggjøres

Juni 2017: Kontrakt inngås med leverandør av totalentreprise

August 2017: Oppstart bearbeidelse

Oktober 2017: Finansiering over statsbudsjettet avklares

November/desember 2017: Løsningsforslag er ferdig bearbeidet

Byggefasen

2018: Forventet byggestart

2021: Forventet ferdigstillelse

Tue, 19 Sep 2017 13:11:19 +0200