Med campus på timeplanen

Nyheter 15. juni 2020

Med campus på timeplanen

Onsdag 22. april logget 25 studenter seg på Blackboard, for sine avsluttende presentasjoner i faget Eksperter i Team. Tema dette semesteret var «Trivsel på campus,» og i grupper på fem presenterte de sine prosjekter og funn.

Historisk frimerke: Plenen bak hovedbygget på Gløshaugen har vært vitne til mye historie, og er fredet. Nå er området aktuelt som knutepunkt i nytt campus, og har derfor vært objekt for en av EiT-gruppenes oppgaver. Foto: Eirik Holhjem

Skrevet av: Sandra Skillingsås

Representanter fra NTNU campusutvikling og Studentsamskipnaden (Sit) var invitert til å høre presentasjonene. Etter invitasjon fra faglærer har de gitt informasjon til studentene underveis om hva som foregår i NTNU og Sit sin campusutvikling. Innholdet i oppgavene varierte fra aktivitetstilbud rundt campus, naturlige samlingspunkter og utformingen av disse, til sosiale arrangementer som skal fremme tverrfaglighet, samarbeid og innovasjon. 

Samarbeid på tvers av fagområder 

Eksperter i Team er et obligatorisk fag for alle masternivå, og er et tverrfaglig prosjektfag hvor samarbeid står på timeplanen. Alle studenter velger seg en «Landsby», med et tema de skal jobbe innenfor. I hver landsby er det flere team med deltakere fra forskjellige studieprogram, og målet er å lære å kommunisere og samarbeide på tvers av fag, innfallsvinkler og tankesett, slik man ofte vil måtte gjøre i et ordinært arbeidsliv. 

Plakat for prosjektet "Den nye Campusrunden." Illustrasjoner av et kart, og orange overskrift med navn på tema.
Plakat for gruppe 1 sin oppgave
"Den nye Campusrunden"

I landsbyen «Trivsel på campus» leverte alle gruppene en rapport, en plakat og en brosjyre, samt en presentasjon for "Landsbyleder" Jóhannes Sigurjónsson, og representanter fra NTNU Campusutvikling og Sit. På grunn av koronatiltakene ble denne runden gjennomført på Blackboard, og ikke ved fysisk oppmøte.

Innovasjon og motivasjon

Et av eksemplene er konseptet Innovasjonsuka, utarbeidet av gruppe 3 (Klevstuen, Lysbo, Møller, Stangeland og Fredriksen). Innovasjonsuka er en femdagers festival som går parallelt med Fadderuka, og målet er å trigge bekjentskaper og innovasjon på samme tid. 

– Gjennom Innovasjonsuka blir studentene eksponert for innovasjon fra dag én, sier rapporten. De seks målene som er skissert innebærer blant annet å gi studentene en hyggelig og annerledes introduksjon til studentlivet, kunnskap om innovasjon og viktigheten av tverrfaglighet, samt å gi studentene kunnskap om hvordan man går frem med en idé.

Samlende og imøtekommende

Et mer håndfast eksempel er gruppe 2 sin rapport Hovedknutepunkt - studentenes ønsker. Her tar de for seg et viktig aspekt ved campussamlingen, altså hvordan hovedknutepunkt kan brukes for å binde campus og studentene sammen.  

Rapporten tar utgangspunkt i "frimerket," gressplenen bak hovedbygningen på Gløshaugen. Området bærer på mye historie, og er fredet. Området er nok best kjent som bakgrunn for den årlige immatrikuleringen i Trondheim. Rapporten skisserer et levende område med foodtrucks, utleie av aktivitetsutstyr som kubb og badminton, og gruppetimer i regi av SiT trening. I tillegg foreslår gruppen å omgjøre deler av parken til en opplyst skøytebane om vinteren som kan "samle folk i mørke tider." 

Ressurs for campusutviklingen

Det er lærerikt for de om jobber med campusutvikling å se studentenes innspill gjennom Eksperter i Team.  

Gruppe 4 sin oppgave, her
illustrert med plakat.

- Studentenes perspektiv på campus er helt sentralt. Studentene er med i alle forum og arbeidsgrupper som jobber med campusutvikling, men de ansattes stemme blir fort dominerende. At Eksperter i Team jobber med disse problemstillingene gjør at enda flere studentstemmer kommer fram, og det er en styrke, sier Hanna Maria Jones. Hun er kommunikasjonsansvarlig for campusutvikling ved NTNU, og har fulgt landsbyen «Trivsel på campus» gjennom hele semesteret.

 – Det er en stor styrke å få enda flere tanker om hvilket behov og hvilke muligheter studentene selv ser i ny campus. De som jobber med det til daglig er hovedsaklig voksne ansatte som ikke har studenthverdagen like friskt i kroppen, sier Martine Lysebo fra Sit. Hun er prosjektleder for campusutvikling, og var en av tilskuerne da EiT-gruppene presenterte sine oppgaver. 

– For min del som prosjektleder for campusutvikling i Sit hvor jeg da arbeider med alle prosjekter tilknyttet studentvelferd og frivillighet i ny campus er EiT en gavepakke med innspill, og innsiktsarbeid i viktige problemstillinger vi ser, avslutter Lysebo.

Årets oppgaver

Fem grupper presenterte sine rapporter. Her kan du lese mer om deres problemstillinger og konklusjoner.

Gruppe 1: Campusrunden 

Endre Bjertness, Tore Dybdahl, Lorentz Gjessing, Elida Hjermann og Ragna Kristine Randeberg 

Problemstilling: Hvordan kan Campusrunden bedre legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet for studenter, og samtidig stimulere til nysgjerrighet? 

Konklusjon: Spørreundersøkelsen viste at til tross for at 40% er kjent med dagens løype, men at kun 1,6% oppgir å ha gått eller løpt runden. Flesteparten er villige til å prøve traseen, dersom den var kortere enn i dag (Villige til å sette av 20 minutter, dagens løype tar 30-40 minutter). Ønsker å legge til rette for en kortere versjon av løypa, samt krydre den med aktiviteter og poster, samt vurdere et kunstverk i enden.

Gruppe 2: Hovedknutepunkt

Johanne Sunde Eriksen, Sigurd Hellesvik, Hanna Hilmo, Gina Lindstad og Christoffer Pedersen 

Plakat for oppgaven "Linjekontor." Bokser i forskjellige farger, og oppgavenavnet som tittel i hvitt.
Gruppe 5 sin plakat i forbindelse
med oppgaven.

Problemstilling: Hvordan skape et samlende og imøtekommende hovedknutepunkt som bidrar til økt trivsel på ny campus? 

Konklusjon: En tredjedel av studentene som svarte på undersøkelsen oppgir at de bruker tilbud som café, kiosk, bibliotek og lignende, ukentlig. I tillegg oppgir hele 56% at de ønsker dagligvarebutikk på campus. Hovedknutepunktene kunne ha sesongbaserte aktiviteter, og kan være en arena for å vise fram nye ting, eller til å invitere til stands.

Gruppe 3: Innovasjonsuka

Pernille Andresen Klevstuen, Caroline Lysbo, Stina Sofie Møller, Ole Fredrik Stangeland, Ole-Morten Fredriksen

Problemstilling: Hvordan skape et synlig og åpent innovasjonsmiljø på ny campus der studenten enkelt kan inkluderes, dyrke idéer og ha ressurser til å drive med innovasjon og nyskaping?  

Konklusjon: Arrangere en innovasjonsuke parallelt med fadderuka, som byr opp til sosialisering, faglige sesjoner og kulturelle opplevelser. Tilbudet må være relevant for alle NTNUs studieretninger, og ikke bli et konsept kun for realfag. 

Gruppe 4: Icebreaker

Miriam Syvertsen Nilsen, Gustav Aarre Mohus, Kristine Maurud, Mai-Britt Simonsen og Sapandip Singh Grewal 

Problemstilling: Hvordan skape trivsel for ansatte* på ny campus?  
* Med ansatte menes professorer og forskere, inkludert vitenskapelige og utdanningsstillinger ved NTNU. 

Konklusjon: Ansatte mangler en felles "NTNU-kultur." Målet ble å gi disse en sosial møteplass. Interaksjonen mellom ansatte og studenter var overraskende spennende og vil bli videreført i prosjektet.  

Gruppe 5: Linjeforeningskontor 

Ingvild Sørbel, Kristoffer Brakstad, Sander Nordeide og Henning Stokstad 

Problemstilling: Hvordan kan tilgang på linjeforeningskontor påvirke HumSam-studenters trivsel?  

Konklusjon: Dybdeintervjuene viser at studentene generelt ikke ser på linjeforeningskontorene som viktig for sin trivsel. Det vises likevel til to grunner for å prioritere dette i arealplanene: å gi linjeforeningene et løft på nytt campus, samt at HumSam-studentene kan føle seg nedprioritert i møte med Gløshaugen. Det pekes også på at mindre linjeforeninger kunne dele kontorer. 

Videreføring av prosjektene 

Flere av gruppene har gått videre med prosjektene sine, og har fått kontakt med relevante aktører i etterkant av presentasjonen. 

Eksempler på dette er gruppe 1 og Campusrunden, som har kontakt med Sit og relevante leverandører. Gruppe 4 med konseptet Icebreaker er i dialog med HR om hvorvidt prosjektet kan videreføres og implementeres i NTNU-ansattes hverdag i framtiden. I tillegg møtte gjengen bak Innovasjonsuka prorektor for Innovasjon, for å sjekke ut muligheten for gjennomføre et slikt konsept i forbindelse med immatrikuleringen på sikt.