Hva skjer i Elgeseter gate 10?

Nyheter 4. mai 2020

Hva skjer i Elgeseter gate 10?

I Elgeseter gate 10 starter rivning, detaljprosjektering og bygging fra høsten 2020. Da vil også arbeidsgruppene som er involvert i prosjektet fra NTNU og Sit settes i gang.

Slik skal det nye bygget i Elgeseter gate 10 se ut. Illustrasjon: LINK arkitekter

Skrevet av: Hanna Maria Jones

Les mer på prosjektets nettsider

Forventer oppstart høsten 2020

Statsbygg er byggherre og har ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet. Etter forprosjektet ble entreprenørens organisasjon satt på is. Da Kunnskapsdepartementet i høst ga klarsignal for bygging, begynte Statsbygg og entreprenøren Backe å planlegge arbeidet framover og bemanning av byggeprosjektet.

Byggeorganisasjonen planlegger i vår videre fremdrift og varighet for byggingen. Det er oppdatert fremdriftsplan som vil legge grunnlaget for møteplan og omfang for arbeidsgruppene knyttet til prosjektet i NTNU og Sit.

Arbeid i detaljprosjekteringsfasen

Fasen vi prosjektet skal inn i nå er detaljprosjekteringsfasen. Arbeidet i detaljprosjekteringsfasen er en videreføring av forprosjektet. Nå skal det som er beskrevet i forprosjektet omsettes til de faktiske tekniske og funksjonelle løsningene som skal bygges!

Samtidig er detaljprosjekteringen en kvalitetssikring av at bygget oppfyller myndighetspålagte og funksjonelle krav. Forprosjektet har plassert alle funksjoner i bygget og har dermed gitt føringer for det videre arbeidet.

Forberedende aktiviteter våren 2020

Som en forberedelse til detaljprosjekteringen har fakultet for medisin og helsevitenskap satt i gang en gjennomgang av sine arealer på campus Øya. Målet er å se på tilførselen av arealer gjennom Elgesetergate 10 i sammenheng av øvrige NTNU-arealer på Øya, med sikte på eventuelle endringer som ytterligere fremmer forsknings- og utdanningssamarbeid, faglig integrasjon, arealutnyttelse og hensiktsmessig organisering. Resultatene fra gjennomgangen vil foreligge i midten av mai.

I mars startet prosessen med å finne et navn på det nye bygget. NTNU og Sit har satt ned et navneutvalg som skal jobbe fram forslag på navn klart for beslutning før sommeren. De to siste ukene i april ble det avholdt en åpen navnekonkurranse for å gi innspill til navneutvalgets arbeid. Over 220 forslag kom inn, og tre vinnere premieres i starten av mai.

Organisering av arbeidsgrupper i NTNU og Sit

For detaljprosjekteringsfasen, som er kommende prosjektperiode, er det satt ned en rekke ulike arbeidsgrupper med deltakere NTNU og Sit, som skal bruke bygget. Arbeidsgruppene skal bidra til bearbeiding og kvalitetssikring av foreslåtte løsninger, og sikre kompetanseoverføring mellom NTNUs organisasjon og byggeprosjektet.

Arbeidsgruppene består av representanter fra:

 • Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Institutt for sosialt arbeid (ISA)
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)
 • Institutt for psykisk helse (IPH)
 • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)
 • Studenttinget
 • Tillitsvalgte
 • Vernelinjen
 • NTNU Eiendom
 • Campusservice NTNU
 • Sit

I tillegg hentes det inn fagressurser fra IT-avdelingen og Bedriftshelsetjenesten. Det vil i hovedsak bli aktivitet i arbeidsgruppene når detaljprosjekteringen setter i gang, tidligst høsten 2020.