Det digitale vil aldri erstatte fysisk campus

Nyheter 5. juni 2020

Det digitale vil aldri erstatte fysisk campus

29. mai møttes nærmere seksti NTNU-ere til NTNU-kafé for å diskutere campus og læring i lys av koronapandemien. Kaféen var en god test på digitale møteplasser, men vi har fortsatt behov for å møtes fysisk og ha rom for uformelle treff og samtaler.

Ordsky
Klar tale fra gruppediskusjonene: De ordene som er størst er nevnt flest ganger. Illustrasjon: Ordsky generert fra oppsummering av gruppediskusjonene på NTNU-kafé 29. mai.

Skrevet av: Hanna Maria Jones 

Prosjektdirektør ved NTNU Merete Kvidal, førsteamanuensis Patric Wallin ved Institutt for pedagogikk og livslang læring og Professor Rune Hjelsvold ved Institutt for datateknologi og informatikk, merittert underviser og prosjektleder i Excited – senter for fremragende IT-utdanning ved NTNU, innledet.

Deretter ble det lagt til rette for diskusjon i mindre grupper, rundt «digitale kafébord».

Vi må fortsatt møtes fysisk og ha rom for uformelle samtaler!

Et gjennomgående tema fra gruppediskusjonene var at det fortsatt oppleves som viktig å møtes fysisk. Større arrangement kan gjennomføres digitalt, men de uformelle samtalene mellom kolleger og mellom undervisere og studenter er et stort savn.

Foto av studenter på forelesning
Mange savner øyenkontakt med studentene.
Foto: Kai T. Dragland/NTNU

“Jeg savner å høre summingen av studenter, latter og bråk. Lukten av forsøk som gikk galt.”
– Utdrag fra gruppediskusjonene

Det er først og fremst aktivitet og dialog i de mer uformelle settingene som blir et savn. Det kan løses digitalt gjennom mindre grupper, men utfordringen blir å etablere de sosiale relasjonene som er nødvendig for god læring.

“Fysiske og digitale møter er ikke to motsetninger, men supplerer hverandre og må spille sammen på en god måte” – Utdrag fra gruppediskusjonene

Formidling én til mange kan godt løses digitalt, men det må være rom for sosial læring og arealer som tilrettelegger for nettopp det. Tilgang til innovative læringsarealer som er tilpasset ulike læringssituasjoner, og som godt kan kombineres med digital undervisning, blir enda viktigere.

Les mer om NTNU-kaféen om campus og læring på ntnu.no/nyheter