Penger til Campussamling og Ocean Space Centre på statsbudsjettet

Nyheter 7. oktober 2019

Penger til Campussamling og Ocean Space Centre på statsbudsjettet

Campussamling får 40 millioner og Ocean Space Centre 55 millioner for å starte opp forprosjekt i 2020. Det gir NTNU bedre forutsigbarhet og muligheten til å komme videre i utviklingen av to svært viktige nasjonale prosjekter.

Collage av Hovedbygningen NTNU og Ocean Space Centre

Skrevet av Hanna Maria Jones

Samlingen av NTNUs campus i Trondheim er et sentralt grep for å øke samhandlingen mellom fagene innen teknologi, humaniora og samfunnsvitenskapene.

– Klimautfordringer i en stadig mer digitalisert og globalisert verden krever mer enn noen gang samhandling mellom menneske, teknologi og samfunnet rundt oss. Nærhet mellom teknologifag, humaniora og samfunnsvitenskapene er en viktig faktor, fordi tverrfaglig samarbeid generer kunnskap som kan bidra til å løse de komplekse utfordringene samfunnet står overfor. En samlet campus vil legge til rette for nettopp dette, sier konstituert rektor Anne Borg.

Ocean Space Centre er fremtidens nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene.

– Vi er veldig fornøyde med at det kommer midler til Ocean Space Centre. Dette er et nasjonalt prosjekt, viktig for flere sektorer i næringslivet og for NTNU. Utdanningsmiljøet vårt innen havrom er verdensledende. Det er unikt at studenter og forskere jobber så tett i de samme laboratoriene. Derfor er det et svært viktig bidrag til Norge som havnasjon å få på plass disse fasilitetene, som vi ser fram til å utvikle sammen med Sintef, sier rektor.

Med forutsigbarheten som denne bevilgningen gir, kan NTNU gå videre i planleggingen av prosjektarbeidet.

– Det er overordnet viktig for oss å holde styringsfart i prosjektet. Vi har fått mindre enn vi har bedt om, derfor må vi prioritere mellom aktiviteter og i tillegg se på hva vi eventuelt bidrar med av våre ordinære bevilgninger, sier rektor.

Det er Statsbygg som er byggherre i begge prosjektene og har på vegne av staten ansvaret for prosjektutvikling, regulering og gjennomføring av selve byggeprosjektene. NTNU eier, forvalter og bruker egne eiendommer og samarbeider tett med samboer Sintef i Ocean Space Centre om hvordan vi som bruker skal medvirke i byggeprosjektet.

Vi vil fortsette det tette samarbeidet med Statsbygg i rollen som byggherre.

Klarsignal for å starte opp Elgesetergate 10

Det nye bygget for helse- og sosialfagene er oppført som et såkalt kurantprosjekt. Det betyr at det ikke kommer bevilgninger til prosjektet direkte over statsbudsjettet, men det stadfester at prosjektet starter opp og blir gjennomført.

– Dette betyr mye for NTNU som helhet, men aller mest for de ansatte og studentene som får en bedre studiehverdag og kommer nærmere kolleger innen helsefeltet. Nå kan helse- og sosialfagene våre samles med resten av helse- og medisinmiljøene, integrert med sykehuset og relevante helsetjenester i kommunen, sier rektor.

Les mer: Slik blir NTNU påvirket av statsbudsjettet 2020

Les mer: Glad for penger til Campussamling og Ocean Space Centre