Kan bli internasjonal portal for innovasjon

Nyheter 24. oktober 2019

Kan bli internasjonal portal for innovasjon

Hva må til for å gjøre Elgeseter bydel om til et innovasjonsdistrikt av internasjonal standard? Dette var hovedtemaet da nærmere femti offentlige og private aktører i Trondheim samlet seg til idéverksted den 17. oktober. 

Fire mennesker samlet rundt et bord med post-its.
Lars Teien (Statsbygg), Thomas Berman (SoCentral), Hanna Malene Lindberg (Trondheim folkebibliotek) og Karoline Abildsnes (Studenttinget) diskuterer hvordan Elgeseter legger til rette for kunnskapsvirksomhet. Foto: Valeria Gaitan

Skrevet av: Hanna Maria Jones

Torsdag 17. oktober inviterte Trondheim kommune, NTNU, Sintef, Sit, Trøndelag Fylkeskommune og Næringsforeningen i trondheimsregionen til idéverksted for å se på hvordan Elgeseter bydel kan bli et innovasjonsdistrikt av internasjonal standard. Blant deltakerne var personer fra Universitetskommune samarbeidet, Miljøpakken, Statsbygg, Velferdstinget, NHP Eiendom, Siva, Coop, Studentersamfundet, og Sparebank1 med flere.

Ulf Rian fra Siva og Gro Helene Lerflaten fra Proneo presenterer resultatene fra den ene arbeidsgruppen som jobbet med næring som tema. Foto: Valeria Gaitan

Alle forutsetninger er på plass

Trondheim, og området Elgeseter spesielt, har alle forutsetninger på plass.

Prosjektdirektør ved NTNU, Merete Kvidal, påpeker at NTNU allerede har et velfungerende innovasjonsnettverk med de forskningsmiljøene, laboratoriene og partnerne som utgjør NTNUs kjernevirksomhet.

– Samarbeidet med Sintef er rangert som det fremste universitets- og næringslivssamarbeidet i verden ifølge Times Higher Education. Trondheim er unik på verdensbasis ved å kombinere fremragende senter for innovasjon og entreprenørskap i utdanning. Det som mangler er arenaene for deling og synlighet som kan løfte potensialet i det som foregår her.

Kvidal får støtte av Espen Susegg, Eiendomsdirektør i Sintef. Han mener at det handler om å løfte opp de fordelene vi allerede har.

Trøndelag fylkeskommune er på sin side opptatt av hva som ligger av ressurser i regionen, blant annet råvarer, matproduksjon og industri, og hvordan et innovasjonsdistrikt kan gi tilgang til et større nettverk.

Matlaboratoriet til NTNU i matregionen Trøndelag var ett eksempel som ble trukket fram under verkstedet. Her kan man i langt større grad øke samspill, koblinger og nettverk mellom ulike aktører, og dermed benytte seg av innovasjonspotensialet.

Næringsforeningens Berit Rian er klar på konkurransefortrinnet til Trondheim:

– Byen og regionen er liten nok til å få til et sentralt samspill mellom mange ulike aktører, vi har kunnskapsaktører med internasjonalt nettverk, en offensiv kommune, et innovativt næringsliv, og bør gripe muligheten til å handle nå når staten investerer milliarder i NTNUs campus.

Skisserer hva som må til for et vellykket innovasjonsdistrikt

I løpet av verkstedet identifiserte deltakerne hva som fungerer og hva som mangler i bydelen Elgeseter for å skape den ideelle kunnskapsbydelen. Hva vil gjøre den attraktiv for næringsliv, og samtidig sikre et bomiljø og et byliv som gjør at et mangfold av befolkningsgrupper ønsker å oppholde seg her?

Unni Sølberg (Eggs design), Håvard Prytz (Prosjektleder i Sit), Brita Pukstad (Prodekan innovasjon, Fakultet for medisin og helse, NTNU) og Pernille Thingstad (Prosjektleder Universitetskommune, Trondheim kommune og NTNU) ser nærmere på hva som må til for at folk skal oppholde seg i bydelen også utenfor arbeidstid. Foto: Valeria Gaitan

Noen utfordringer er mangelen på delingskultur, trafikkert Elgesetergate, stengte og lukkede bygg og fasader. Andre utfordringer er mangel på mangfold, «privat» eller ekskluderende tilhørighetsfølelse kun for de som bor eller jobber eller studerer her. Behovet for å ha enda tettere med mennesker her utfordrer også, hvis det skal være et marked for næring og servicetilbud og opplevelsen av at Elgeseter bydel er mer egnet for gjennomfart enn for opphold. Vel og merke utenfor arbeids- og studietiden.

Deltakerne mener at noen tiltak ville være gjennomførbare på kort sikt, som steg i riktig retning. Blant annet forslag om å etablere Elgeseter som et testdistrikt, hvor man bør åpne opp regelverk og byråkratiske hindringer for å prøve ut nye aktiviteter og løsninger, og innføre prinsipper for deling hos de som er etablert og vil etablere seg i området.

Spennet strekker seg for øvrig fra enkle ting som å male husvegger i sprekere farger, til å tenke nytt omkring hvordan både private og offentlige bedrifter og organisasjoner i området åpner opp og deler sine lokaler. Kan man tenke seg en delingsløsning a la «AirBnB» på møterom og kontorplasser, eller i større grad legge studentenes forelesninger ut i bedriftene som ligger i nærområdet?

Sentrale aktører kan bidra på hver sin måte

Noen sentrale bidragsytere for å nå ambisjonen er NTNU, Sintef, Næringsforeningen og Fylkeskommunen. Dessuten er Trondheim kommune sentral, både i rollen som samfunnsutvikler og som forvalter av rammer og regelverk som påvirker utviklingen.

På slutten av dagen ble sentrale ledere utfordret på hva deres organisasjoner bidrar inn med.

Sintef vil i større grad vise fram alt det de driver med. De erkjenner at ett skritt på veien er å vurdere om man alltid må gjennom strenge sikkerhetskontroller for å besøke et Sintef-kontor.

NTNU vil også bli flinkere til å vise fram sin innovasjonsinfrastruktur, løfte fram og synliggjøre det som skjer på NTNU og i enda større grad ta i bruk det de har av ressurser. Blant annet den aller største ressursen NTNU har i Trondheim, som er de nærmere 35 000 studentene her.

Næringsforeningen vil skape mer kommersialisering og arbeidsplasser innen teknologi og kunnskap, ved å motivere og mobilisere sine medlemsbedrifter og bidra i de sammenhengene hvor virkemidlene legges.

Fylket har ansvar for videregående opplæring, kollektiv transport, folkehelse, kultur, og næring, og ser seg selv som en virkemiddelaktør for Trondheim som en del av et større regionalt nettverk.

Rådmann Morten Volden er klar på at han jobber etter spennende mål fra politikerne. Det tilsier at Trondheim kommune må jobbe med å legge til rette for internasjonal næring og teknologi, ta høyde for utvikling gjennom rulleringsplaner og andre kommunale virkemidler, fortette mer i Elgeseter og få til enda mer universitet her. Et innovasjonssenter, kanskje skole, og generelt legge til rette for flere boliger og folk i området.

Nina Salvesen fra Velferdstinget (til høyre) utfordret ledere hos de sentrale aktørene Sintef, NTNU, Næringsforeningen, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune på hva deres organisasjoner må bidra med. Foto: Valeria Gaitan

Strategi for innovasjonsdistrikt Elgeseter

Strategi for innovasjonsdistrikt Elgeseter

Rådmannen i Trondheim kommune, Prosjektdirektør i NTNU, Eiendomsdirektør i Sintef, Administrerende direktør i Næringsforeningen, Administrerende direktør i Sit, Trøndelag fylkeskommune og Prosjektdirektør i Statsbygg møtes månedlig i det som kalles lederforum for by- og campusutvikling.

Aktuelt nå er at mange ulike aktører innenfor kunnskap, næring og by har omfattende utviklingsprosjekt på gang i bydelen Elgeseter.

Blant annet vil samling av NTNUs campus, nybygg for Helse- og sosialfagutdanningene i Trondheim, realterte prosjekter hos Studentsamskipnaden og Sintef, nybygg for Studentersamfundet og Miljøpakken prege området i årene framover.

Lederforum for by- og campusutvikling har derfor høsten 2019 satt i gang en kraftsamling for å lage en felles strategi og handlingsplan for bydel Elgeseter.

Ambisjonen er å løfte området som innovasjonsdistrikt til å bli en internasjonal portal inn til innovasjon- og kunnskapsmiljøene som har tilhørighet i Trondheim.