Endelig blir det samling av helse- og sosialfagene!

Nyheter 4. september 2019

Endelig blir det samling av helse- og sosialfagene!

Onsdag kom Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø med nyheten om at nytt bygg for helse- sosialfag og idrett på Øya endelig blir en realitet. Prosjektet skal etter planen stå klart ved årsskiftet 2021-2022.

Pressekonferanse med rektor, statsråd, Trondheimspolitikere og studentpolitikere.

Skrevet av: Hanna Maria Jones

Les mer: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 

 Dette betyr mye for NTNU som helhet, men aller mest for de ansatte og studentene som får en bedre studiehverdag og kommer nærmere kolleger innen helsefeltet. Nå kan helse- og sosialfagene våre samles med resten av helse- og medisinmiljøene, integrert med sykehuset og relevante helsetjenester i kommunen, sier konstituert rektor Anne Borg

Nærhet mellom fagene og til relevant arbeidsliv

Bygget er viktig for å fullføre integrasjonen av helse- og sosialfagene i Trondheim etter fusjonen. Samling på Øya vil legge til rette for økt samhandling internt mellom helsefagene, og mellom helse og teknologifagene.

Nærhet til arbeidslivet innen helsesektoren i kommunen og universitetssykehuset gir en ytterligere verdi til utdanningene som nå blir en del av helse- og medisinklyngen sentrert rundt St. Olavs hospital.  

 Et nytt bygg for helse- og sosialfagene er det først og fremst Norge som tjener på. Det gjør at vi kan utdanne kandidater med relevant tverrprofesjonell kompetanse til arbeidslivet, sier rektor.

Styrker helse- og sosialfagmiljøene

Samlokalisering på Øya vil bringe forskere og undervisere fra de ulike helseprofesjonene tett på hverandre. Dette vil senke terskelen for samarbeid innen forskning, undervisning og veiledning, og gir muligheter for gjensidige faglige løft.

Det nye bygget i Elgsetergate 10 er utformet med tanke på muligheter for nye, mer studentaktive undervisningsformer. De nye lokalene er et bidrag for å høyne kvaliteten på undervisningen.

 Nå kan vi endelig tilby våre studenter fleksible og fremtidsrettete løsninger for utdanningen, der flere av aktivitetene som studentene har behov for i løpet av dagen kan gjennomføres på samme sted, sier dekan Marit Reitan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Studenter avbildet ved feiring av nyheten om Elgeseter gate 10

Helse- og sosialfag og idrettstilbud i samme bygg

I det nye bygget samlokaliseres helse- og sosialfagene med et nytt idrettsbygg for Sit. Koblingen mellom helse og idrett er ikke tilfeldig. Et sambruk med Sits idrettsarealer vil gi verdifulle læringsrom for studentene på dagtid, og et godt treningstilbud til Trondheims studenter utover studiehverdagen. 

 Treningsarealene vil gi stor verdi til de ulike fagmiljøene som for eksempel fysioterapi og bevegelsesvitenskap som kan benytte seg av arealene til sin undervisning, sier Björn Gustafsson, dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 Et bygg som kan brukes både til undervisning, forskning, sosial arena, trening og studentkultur er et positiv tilskudd til studentene i Trondheim. Og når de kommer tett på resten av NTNU kan studentene bruke tiden sin på selve studiehverdagen, og ikke på hvor og når bussen går til neste undervisningstime. Hurra! Dette er en god dag for studentene, sier Nina Salvesen, leder for Velferdstinget og Cecilie Bjørnsdotter Raustein, leder for Studenttinget ved NTNU i en felles uttalelse.

Les mer om Elgesetergate 10 på prosjektets nettsider