Anbefaler campussamling med høy miljøambisjon

Nyheter 16. mai 2019

Anbefaler campussamling med høy miljøambisjon

Rapporten som setter rammer for samling av NTNUs campus i Trondheim har blitt kvalitetssikret. Anbefalingen er at prosjektet gjennomføres som beskrevet med høye miljøambisjoner. Etter planen skal regjeringen ta stilling til hvordan prosjektet skal videreføres innen utgangen av 2019.

Flyfoto Hovedbygingen NTNU

I desember 2018 forelå Statsbygg og NTNUs rapport for oppstart forprosjekt (OFP-rapport) for NTNU campussamling. Nå er OFP-rapporten kvalitetssikret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.

Kvalitetssikringen fra konsulentselskapet Holte Consulting ble i dag gjort offentlig fra Kunnskapsdepartementet og kan leses på deres nettsider.

Les pressemelding: Rapporten om samlingen av NTNUs campus har blitt kvalitetssikret 

Holte Consulting fastslår at det har blitt gjort et godt arbeid så langt og anbefaler at prosjektet for campussamling videreføres. Det er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som underbygger prosjektets høye miljøambisjoner.

– Dette viser at vi er på rett vei i et stort og komplisert prosjekt. Sammen med NTNU har vi utviklet prosjektet til et riktig nivå. Nå vet vi at vi har et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

– Det omfattende arbeidet dyktige fagpersoner i NTNU og Statsbygg gjennomførte i 2018 har nå fått et offisielt kvalitetsstempel. Det bekrefter at grunnlaget for regjeringens avgjørelse om videre arbeid er solid og legger godt til rette for å gjennomføre dette store og viktige nasjonale prosjektet, sier rektor ved NTNU Gunnar Bovim.

Kvalitetssikringen har også noen klare anbefalinger til gjennomføringen av prosjektet, som NTNU og Statsbygg vil jobbe videre med.

Kilde: Statsbygg og NTNU

Les rapporten

Les rapporten

Kvalitetssikring NTNU campussamling

Rapporten er publisert på Kunnskapsdepartementets sider.