Tilleggsutredningen

Tilleggsutredningen supplerer konseptvalgutredningen om framtidig lokalisering av campus NTNU av 26. januar 2014.

 

Kunnskapsdepartementets tilleggsutredning

Framtidig lokalisering av campus ved NTNU

NTNUs tilleggsutredning

Tilleggsutredninger, hoveddokument

Vedlegg til NTNUs tilleggsutredning