×

Tilleggsutredningen

Tilleggsutredningen

Tilleggsutredningen supplerer konseptvalgutredningen om framtidig lokalisering av campus NTNU av 26. januar 2014.

 

Kunnskapsdepartementets tilleggsutredning

Framtidig lokalisering av campus ved NTNU

NTNUs tilleggsutredning

Tilleggsutredninger, hoveddokument

Vedlegg til NTNUs tilleggsutredning