Gløshaugen fra sør

Gløshaugen fra sør

Samlokalisert NTNU Gløshaugen og omegn (tegning)

NTNUs største arealreserver ligger sør for Gløshaugen. Utredningene så langt viser at universitetet vil ha tilstrekkellig med tomter for en 50-års periode, med 100–150.000 m2 i umiddelbar nærhet. Området åpner muligheter for å bygge en sammensatt bystruktur som huser både butikker, tjenester og boliger i tillegg til rene universitetsfunksjoner. SINTEF og andre forsknings- og næringsmiljø er lokalisert i dette området, samtidig som en større utbygging for NTNU vil knytte sammen by- og boligområdene i denne bydelen.

Animasjon: Slik kan fagmiljøene samles

Animasjon: Slik kan fagmiljøene samles

Samling ved Gløshaugen: Kunst, arkitektur og musikk – økonomi, ledelse og innovasjon – helsefagene.

 

Framtidens campus