Rapporter og dokumenter

Leveranser fra NTNU i KVU-arbeidet

Leveranser fra NTNU i KVU-arbeidet

NTNU og andre instanser har utarbeidet og levert en rekke underlagsdokumenter til Rambøll i forbindelse med konseptvalgutredningen. Dokumentene legges ut her.

Forskningsproduksjon ved NTNU

PUBLISERING VED NTNU 2010 – 2012 Analyse av vitenskapelig publisering,  kunstnerisk virksomhet og formidling (pdf)

 

Studieportefølje og kandidatproduksjon

 

Samarbeid på tvers innenfor NTNU, studier og forskning

Publiseringssamarbeid på tvers ved NTNU (docx)

Studieprogram og emner på tvers ved NTNU 2012 (docx)

 

Dokumenter om fysisk utbygging av campus

Utbyggingsmuligheter for undervisningsbygg i bycampus og i kunnskapsaksen i Trondheim (pdf). Vurderingene er gjort av Trondheim kommune, Byplankontoret. Vurderingene av NTNUs eiendommer er gjort i samarbeid med NTNU, Eiendomsavdelingen.

 

Labutvalgets rapport (docx). Denne rapporten er et strategidokument for utvikling av laboratoriene ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) fram mot 2020.

 

Helhetlig campus- og byutvikling (pdf). Saksframlegg for formannskapet i Trondheim kommune om status i arbeidet med helhetlig campus- og byutvikling i Trondheim. Inneholder også forslag til prioritert innsats for perioden 2013-2014.

 

Transportforutsetninger, KVU Dragvoll. Notatet er utarbeidet av Byplankontoret.

 


Saksdokumenter til campusutvikling på NTNU

Saksdokumenter til campusutvikling på NTNU

Mandat fra regjeringen

Mandat for konseptvalgutredning for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Styresaker

 

Innspill fra studentene

 

Innspill fra ansatte

Innspill til den digitale delen av visjonsprosjektet (pdf)Tim Torvatn, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Framtidige behov for campus og studiesituasjon (pdf) – Innspill til Visjonsgruppen fra Øyvind Gregersen, Prodekan for utdanning og formidling ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU.

 

Øvrige dokumenter

 

Faktaark campusarbeid

Presentasjoner om campusutvikling

Presentasjoner om campusutvikling

Standard presentasjoner om campusutviklingsprosessen som fritt kan brukes:

Kort versjon PDF | PowerPoint

Lang versjon PDF | PowerPoint

 

åpne personalmøter ble det vist en presentasjon av de pågående campusprosjektene (pdf).