Søke om å være med

 

Hvem kan delta på Teknologicamp

Jenter i 2. og 3. klasse på videregående skole, kan delta. 

For å kunne delta, er det et krav at du tar eller har tatt matematikk R1 eller R2. Søkere som har en fagkombinasjon som kvalifiserer til et sivilingeniørstudium, vil bli prioritert. Dette betyr at du bør ta eller ha tatt matematikk R1 hvis du går i andre klasse og at du bør ta eller ha tatt matematikk R2 og fysikk 1 hvis du går i tredje klasse. 

Søkere med standpunktkarakter 4 eller bedre i matematikk vil bli foretrukket.

Antall deltagere

Det er plass til 180 deltagere på Teknologicampen i 2017.

Hvordan velger vi ut deltagere til campen?

Det har tidligere vært mange flere søkere til camp enn det vi har plass til. Vi velger ut deltagerne etter følgende:

  • Alder: vi ønsker en god blanding av 2. og 3. klassinger på campen.
  • Skole: Vi ønsker deltagere fra mange ulike skoler og fra mange steder i landet. I utgangspunktet forsøker vi å invitere en jente fra hver skole, maks to.
  • Karakterer i matematikk: Du må ha 4 eller bedre i standpunktkarakter for å kunne delta på campen.
  • Innhold av søknaden: Vi leser alle søknadene grundig og legger vekt på din motivasjon og argumentasjon om hvorfor akkurat du skal få bli med på Teknologicamp. En 5-er i matte kombinert med beviselig motivasjon kan være bedre enn en 6-er i matte......

Dette er ikke absolutte regler. Dersom spesielle hensyn krever det, kan vi gjøre unntak for alle disse punktene.

Tacomiddag Teknologicamp 2015.fotoWorkshop Koding Trafikklyst Teknologicamp 2015. foto