Utdanning

Utdanning

Masterkurs i bygningsvern (4. og 5. årskurs)

Fakultet for arkitektur og billedkunst arrangerer årlige semesterkurs på masternivå i bygningsvern.  Kursene er tverrfaglige med deltakelse av studenter fra Masterprogrammet i kulturminneforvaltning (KULMI) og arkitektstudenter, og er lagt opp som konkrete studier av bygninger og steder som er utvalgt i samarbeid med lokale eiere og forvaltere. Først foretas en omfattende bygningsdokumentasjon og analyse av det bygde miljøet i tverrfaglige grupper. På bakgrunn av dokumentasjonen lager arkitektstudentene prosjekter for ny bruk, oppgradering eller videreutvikling av det bygde miljøet. Prosjektene presenteres for brukere og offentligheten i form av utstillinger, folkemøter, og hvis økonomien tillater det, en publisert prosjektkatalog. 

 

2010: Odda smelteverk, forslag til ny bruk av nedlagte smelteverksbygninger foreslått som industriell verdensarv

2011: Glemte gårdsrom. Muligheter for ny bruk av gårdsrom i Midtbyen i Trondheim (ISBN 978-82-7551-074-5)

2012: Bryggene i Kjøpmannsgata. Nye muligheter for bruk av bryggene ved Nidelva (ISBN 978-82-7551-090-5).

2013 og 2014: Røros Bergstad. Skånsom ny bruk og bygningsmessig forbedring i en Verdensarvby.

2015: Byreparasjon og bruk. Nye muligheter for trebebyggelsen på Nerøra, Orkanger (ISBN 978-82-7551-116-2).

2016 (under planlegging): Når bygninger ikke kan stå der de står. Flytting og gjenbruk av bebyggelse som må vike plassen for støysonen for kampflybasen på Ørlandet.

 

Masteroppgaver  («diplomoppgaver»)

Stadig flere arkitektstudenter innser at framtidens oppgaver for arkitekter i stor grad vil handle om håndtering av eksisterende bebyggelse. Interessen for å studere ulike aspekter av dette har økt mye de siste årene, både som en respons på miljø- og bærekraftutfordringene, og som økt interesse for bygningers verdi og betydning som kulturarv og livsmiljø. Mange av masteroppgavene har en forskningsmessig problemstilling og tilnærming.

Under er et utvalg av masteroppgaver innen bruk og bevaring av eksisterende bygde miljøer som viser bredden i temaene: 

2010: Lillian Sve Rokseth, Kristin Fines Ygre, Lene Nommensen Kværness: Thingvalla teller. Oppgaven fikk Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur.

2010: Martin Braathen: Alt er arkitektur. Neoavantgarde og institusjonskritikk i Norge 1965-1970. (ISBN 978-82-519-2489-4)

2013: Maria Romslo og Kristine Otnes: Under overflaten. Transformasjon av renseanlegget under Akershus festning til akvarium

2013: Mari Folven og Oda Moen: Geitbåtmagasin i Valsøyfjord. Ombygging av tresliperi til båtmuseum

2013: Ingebjørg Øveraasen: Forvaltningsverktøy for stavkirker for vedlikeholdsplanlegging

2014: Hanne Karin Broch: Sentralbadet i Bergen. Transformasjon av en svømmehall fra 1960-tallet til dansesenter.

2015: Marte Valderaune: Praktisk fargesetting av historiske interiør. En veileder og et beslutningsstøtteverktøy.

2015: Inger Anne Mosleth: Fortid- nåtid – framtid. En bygningshistorisk og bygningsarkeologisk studie av Granåsen i Trondheim og diskusjon om framtidig utvikling

2015: Marte Bjørnsund: Stavkirker og punktskyer. Et tredimensjonalt dokumentasjonsverktøy for bygningsvernet.