Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Forskningssenteret er organisatorisk nær knyttet til Vitaliseringsprosjektet i Trondheim kommune og har felles arbeidsgruppe og styringsgruppe med dette prosjektet der også Sør-Trøndelag fylkeskommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen er representert.

Vi har også samarbeid med:

SINTEF Byggforsk

Sykehusbygg

Fortidsminneforeningen

Nidaros restaureringsarbeider

Sverresborg folkemuseum, MiST

Bygningsvernsenteret på Røros

Høyer Finseth

Bygg og bevar

 

Samarbeidsmiljø ved NTNU

Metamorfose - Senter for Eiendomsutvikling og -forvatlning

ZEB - Research Centre on Zero Emission Buildings

Masterprogrammet i kulturminneforvaltning

Bachlerorprogrammet i tradisjonshåndverk

Vitenskapsmuseet

 

Vi arbeider med å utvide samarbeidet med relevante institusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt