Medarbeidere ved Bygningsvernsenteret

Medarbeidere ved Bygningsvernsenteret


Dag Kittang, professor, leder av bygningsvernsenteret

Eir Grytli, professor

Dag Nilsen, førsteamanuensis

Branko Mitrovic, professor

Jon Nordsteien, universitetslektor

Eileen Garmann Johnsen, førsteamanuensis

Lisbeth Sauarlia, førsteamanuensis II

Gro Lauvland, førsteamanuensis II

Harald Høyem, professor emeritus

Brit Gullvåg, førstekonsulent