Formidlingsaktiviteter

Formidlingsaktiviteter

 

Senteret skal bidra til at ny kunnskap fra forskning og utviklingsprosjekter blir gjort kjent og kommer den bygde kulturarven til gode gjennom forvaltning og tilpasning til ny bruk. Senteret har som mål å delta i og initiere faglige arrangementer hvor forskningsresultater presenteres. Dette vil være aktuelt både mot forskningsnettverk og arrangementer rettet mot forvaltere, brukere og allmenheten. I dette arbeidet vil vi samarbeide tett med myndigheter, offentlig og privat eiendomsforvaltning og fagideelle organisasjoner.

2015:

Energi i gamle hus. Inspirasjons- og nettverksseminar. I samarbeid med Fortidsminneforeningen. 22.-23. oktober 2015

2016:

Brygger og kaldhus – tekniske utfordringer ved å ta dem i bruk.  Dagsseminar 9. mars 2016. I samarbeid med Trondheim kommune

MIDTBYEN, vern og utvikling – Dag Kittang, Foredrag på Senioruniversitetet, Rådhussalen, 15. mars kl. 11:00.

Nytt liv for bryggene i Kjøpmannsgata - Eir Grytli, foredrag på utstillingsåpning på Arkivsenteret DORA, 10. mars 2016 kl 1900

Den nordiske trebyen – bevaring, bruk og utvikling. Nordisk fagkonferanse. Samarbeid med Fortidsminneforeningen og nordiske partnere. 22. – 23. september 2016